Om Fri Debat

Fri Debat er et tværpolitisk netværk, hvis formål er at styrke bevidstheden om og forsvaret af ytringsfriheden i den offentlige debat. Netværket består af folk på tværs af det politiske spektrum. Vores eneste fællesnævner er en uforbeholden støtte for den universelle ytringsfrihed for Loke såvel som for Thor. Foruden at være en stemme i den offentlige debat er det netværkets ambition at arrangere konferencer og gå-hjem-møder, der tager forskellige aspekter af ytringsfriheden under behandling.

Fri Debat blev grundlagt i januar 2010 af Jacob Mchangama, Frederik Stjernfelt, Jens-Martin Eriksen, Troels Heeger og Søren K. Villemoes. Det opstod i frustration over, at de to på daværende tidspunkt primære selskaber, der forsvarede ytringsfriheden i Danmark, Dansk PEN og Trykkefrihedsselskabet, havde problemer med at vise en klar afstandtagen fra indgreb i ytringsfriheden, der ramte politiske modstandere. Fri Debat skal dog ikke ses som en modsætning til disse to organisationer eller som en konkurrent. Vi værdsætter både Dansk PENs og Trykkefrihedsselskabets bidrag til kampen for ytringsfrihed. Vi udfylder derimod et vakuum i debatten, som er opstået de senere år.

Fri Debat er ikke en åben forening, men derimod et selvudvidende netværk. Det har fra starten ikke være netværkets ambition at være en folkelig bevægelse med store generalforsamlinger, rådgivende organer osv. Det er derfor ikke muligt at søge om medlemskab i Fri Debat.