Tidslinje over presset imod ytringsfriheden 2013

31/12 2013
Dronningen nævner ytringsfriheden i nytårstalen. Her hedder det bl.a. "Vi skal ikke lægge låg på diskussioner. Vi skal turde tage de debatter, der skal tages. Det kan være på arbejdspladsen, på skolen eller dér, hvor vi bor. Det er en god begyndelse. Næste skridt er, at vi også hører efter, hvad andre siger. Så får vi den diskussion, vi kan blive klogere af. Det kræver mod at gå ind i en debat - men også at vise storsind."

30/12 2013
Forleden afgjorde Indiens højeste retsinstans, at det - i modstrid med en lov fra 2009 - er strafbart at have et homosexuelt forhold. Den indiske regering meddelte efterfølgende, at den vil omstøde forbuddet og ændre den lov, der gør homosexualitet strafbart. Religiøse og konservative grupper protesterer imidlertid imod omstødelsen.
Et enkelt parti, Indian National League (INL) har ligefrem har iværksat en national kampagne for at henrette alle homoseksuelle. INL er et muslimsk-baseret parti, som især er aktivt i delstaterne Vestbengalen, Andra Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi, Maharastra, Kerala Tamil Nadu Karnataka og Bihar. I mange byer har partiet spredt plakater med krav til både forbunds- og delstatsregeringer. Alle homosexuelle og deres tilhængere skal arresteres og fængsles, ifølge plakaterne, som omtaler fjenden som "homoseksuelle terrorister". Loven om homosexuelle forhold, der i dag kan give op til ti års fængsel, skal ændres til dødsstraf, hedder det videre, ligesom plakaten angriber de homoseksuelles interessegrupper for at misbruge ytringsfriheden, og plakaten citerer en advarende note fra Koranen om, at det vil få konsekvenser, hvis et samfund ikke bekæmper sine onde elementer. (jp.dk)

29/12 2013
Premieren på dokumentarfilmen "Pussy Riot: A Punk Prayer" forhindres af myndighederne i Moskva.
Lørdag modtog ledelsen af det statsfinansierede Gogol-teater et opkald fra myndighederne, som truede direktørerne med afskedigelse, hvis filmen blev vist. Det oplyser Maxim Pozdorovkin, den ene af filmens to instruktører. Telefonadvarslen blev fulgt af et brev fra Sergej Kapkov, kulturforvaltningen i Moskva, som formelt forbyder visningen af filmen. I brevet, som en teatrets medarbejdere har lagt på nettet, beskyldes holdet bag filmen samt de medvirkende for at være provokatører. Den slags kunst hører ikke hjemme i en statsejet bygning, hedder det i brevet. Kunstens opgave er, ifølge skrivelsen, at "redde verden og gøre den bedre. Ikke at opildne befolkningen med skandaløse historier, der ikke har nogen kulturel værdi. Lad os holde fast i disse principper. Så er alle på den sikre side", lyder det afslutningsvis. Filmen havde premiere i USA i sommer, og den er i spil til en Oscar-pris i dokumentar-kategorien.
Pozdorovkin har ikke tænkt sig at bøje sig. Han vil forsøge at vise filmen søndag: "Hvis der er mennesker til stede, så tager jeg en bærbar computer med, og afspiller den. Så må jeg se, hvad der sker." (New York Times) 

23/12 2013
Den 7/12 forsvandt de to iranske digtere Fateme Ekhtesari og Mehdi Moosavi fra deres hjem. Det bekendtgøres nu uofficielt, af en kreds af deres venner, at de sidder i det berygtede Evin-fængsel i Teheran. Ekthesan medvirkede i september på Göteborgs poesifestival, og ved hjemkomsten herfra blev hun anholdt og forhørt, ligesom hendes Facebook-konto og blog blev lukket.  (poetryfoundation.org , Aftonbladet.se)

18/12 2013
Queen Mary's University i England tillader en muslimsk organisation at indføre tvungen kønsopdeling på et arrangement på universitetet. Mændene kunne stille mundtlige spørgsmål, kvinderne måtte kun stille spørgsmål skriftligt. Efterhånden har problemet med kønsadskillelse på offentlige møder afholdt på universiteter i England fået et omfang, så Universities UK, en fællesorganisation for universiteter, der fastlægger praktiske regler, har foretaget en anbefaling, for at skabe ens retningslinier: "Ultimately, if imposing an unsegregated seating area in addition to the segregated areas contravenes the genuinely- held religious beliefs of the group hosting the event, or those of the speaker, the institution should be mindful to ensure that the freedom of speech of the religious group or speaker is not curtailed unlawfully. Those opposed to segregation are entitled to engage in lawful protest against segregation, and could be encouraged to hold a separate debate of the issues, but their views do not require an institution to stifle a religious societyís segregated debate where the segregation accords with a genuinely-held religious belief. The s.43 duty requires an institution to secure freedom of speech within the law"
Altså, at det kan være nødvendigt at acceptere en opdeling af tilhørerne, hvis organisationen, der arrangerer mødet, eller foredragsholderen føler, at det krænker pågældendes ægte religiøse følelser, at mænd og kvinder sidder sammen. Denne krænkelse kan forhindre hans eller hendes ytringsfrihed. Nicola Dandridge, leder af Universities UK, vurderer, at man ville tabe en evt. retssag, hvis Universitetet blev sagsøgt for at begrænse ytringsfriheden.
Sagen giver anledning til debat i England, hvorGuardians Polly Toynbee ironisk spørger: hvad galt er det ved at adskille kønnene? og fortsætter: Prøv lige at forestille dig, at universiteterne tillod, at en organisation eller taler krævede opdeling efter race! Formanden for Den islamiske uddannelse og forsknings akademi (IERA) Abdurraheem Gree er tilfreds med beslutningen og understreger, at den kan have økonomisk betydning -  underforstået for de økonomisk pressede engelske universiteter - tanken er, at manglen på segregering kan medføre, at mange vælger at studere i et andet land.
Nick Cohen gør i Spectator opmærksom på hvordan det klassiske begreb om ytringsfrihed bliver ændret fuldstændig - og nu hævdes at angå talerens ret til at definere hvilke spørgsmål, der kan stilles og hvordan publikum skal opføre sig. Cohen opholder sig ved, at Universities UK hævder at handle efter "juridisk rådgivning", samtidig med at man nægter, at feministiske ligestillingskrav skulle have samme status som religiøse segregeringskrav: "To spell it out, Universities UK is prepared to appease religious fanatics without a court ruling but will not defend sexual equality until a court tells it to."Selv Premierminister David Cameron har følt sig tvunget til at udtale, at han mener, at det ikke er acceptabelt at kønsopdele deltagere i et møde. Universities UK har i mellemtiden midlertidig trukket beslutningen tilbage, og vil vurdere sagen sagen ud fra et juridisk perspektiv en gang til. (spectator.co.ukdenkorteavis.dk)

En sverigedemokratisk lokalpolitikers hjem udsættes for bombeattentat i Arlöv. Den ramte, Anders Dahlberg, er en af de personer, der fornylig blev fremstillet med navn og foto i en kampagne i Expressen. Bladet havde samarbejdet med den venstreextremistiske "Researchgruppe" om at hacke sig frem til at identificere personer, der har udtalt sig på den indvandringskritiske blog "Avpixlat", hvor Dahlberg har udtalt sig til fordel for væbnet kamp. Kritikere siger, at Expressens chefredaktør Thomas Mattsson reelt har betalt et kriminelt netværk for at registrere flere tusind svenskere pga. deres synspunkter. Mattsson har tidligere udtalt: "Jag har inga problem med att de här människorna tar avstånd från dem som är rasister". Efter attentatet siger han "Vi måste tala mer om det här. Synliggöra det som inte bör sägas och ta avstånd från olämpligheterna. Medierna har ett ansvar för att granska politiker och politiska aktivister, men samhället måste också bli bättre på att skydda de som engagerar sig och beivra det brott som begås." (expressen.seavpixlat.se

13/12 2013
Lars Mikkelsen overfaldes efter at have skrevet et indlæg i Jyllands-Posten 25/11. Indlægget betitlet "Seks hellige køer" kritiserede seks af figurerne bag manifestet "Tonen i debatten" fra 2005, der for nylig blev spurgt i Politiken om de også ville kritisere Yahya Hassans digte. Ved en fest i Aalborg spurgte en muslim Mikkelsen, om han havde skrevet indlægget, og da han svarede bekræftende, blev han slået ned og måtte efterfølgende syes med fem sting. (JP, Facebook)

En schweizisk domstol i Zürich forbyder udgivelsen af danske satiretegninger rettet mod FIFA-præsident "Sepp" Blatter.  Blatter lagde sag an mod den danske tegner Ole Andersen, bosat i Schweiz, der har planlagt udgivelsen "The Platter Cartoons" med satiretegninger, der foregiver at handle om en fiktiv hovedperson. Ifølge den skotske journalist Andrew Jennings har FIFA været medsagsøger og betaler af Blatters sagsanlæg. Retten har bestemt, at Ole Andersen kan modtage bøder på op mod 10.000 schweizerfranc, svarende til omkring 61.000 kr., hvis tegningerne på noget tidspunkt alligevel bliver offentliggjort noget sted i verden. (JP,transparencyinsportblog.wordpress.com)

9/12 2013
Den tidligere terrordømte Abdul Basit Abu-Lifa, der overfaldt Yahya Hassan på Hovedbanegården 19/11, idømmes fem måneders fængsel ved byretten i København. Abu-Lifa, der nu kalder sig Isaac Meyer, erkendte I overfaldet, men afviste at motivet var digterens vantro. Hassan har tidligere forklaret, at overfaldsmanden bl.a. råbte "vantro", men nu kunne Hassan stort set intet huske, hvorfor det anklagepunkt, at overfaldet var religiøst motiveret, blev frafaldet.  (Ritzau)
Rapporten "Sixth OIC Observatory Report on Islamophobia"  fremlægges ved OICs udenrigsministermøde i Conakry, Guinea. I forordet opholder generalsekretær Ekmeleddin Ihsanoglu sig ved Muhammedtegningerne, der karakteriseres således: "This irresponsible act of abusing freedom of expression by a single individual that was among the first of many that were to follow in humiliating and negatively stereotyping Muslims, effectively contributed towards developing a culture of intolerance of Islam and Muslims in the West". Han konkluderer: "I would also like to reiterate my appeal to the Member States to strongly convey our grave concerns on growing Islamophobia to our western counterparts within the ambit of their bilateral consultations and to impress upon them that the sanctity of freedom of expression and freedom of religion cannot be allowed to be endangered by those few radical extremists who are determined to create unrest and divisions in our present day world of diversity by giving them a free hand in fomenting Islamophobia." Rapporten taler på den ene side om "the sanctity of freedom of expression and freedom of religion", men hævder på den anden side, at islamofobi fremføres af extremister, der "misbruger" ytringsfriheden og tager den som "påskud". Rapporten kræver at "islamofobi" anerkendes som en form for racisme og afkræver "governments in the West to strictly enforce applicable hate crime and discrimination laws" imod den. (http://www.oic-oci.org/oicv2/upload/islamophobia/2013/en/islamphobia_report_2013.pdf)

29/11 2013
Den aarhusianske debattør Mohamed Suleban politianmelder digteren Yahya Hassan for racisme. Suleban: "Han bruger eksempelvis nedladende skældsord som "dumme perker". Og han siger, at alle i socialt udsatte boligomrdeår som Vollsmose og Gellerup stjæler, arbejder sort eller snyder sig til pension. De udtalelser er meget generaliserende, og jeg er lige som så mange andre blevet forarget over dem." Suleban er muslim med somalisk baggrund og socialdemokratisk lokalpolitiker.
Suleban hævder, at der ikke er tale om et angreb på ytringsfriheden: "Jeg mener, at Yahya Hassan har fuldstændig ret til at sige, hvad der passer ham. Men det skal være inden for lovens grænser." Suleban forstår ikke, hvorfor Hassan får anderledes behandling end andre islamkritikere: "Yahya har sagt nogle ting, som ikke engang Pia Kjærsgaard eller andre islamkritikere har sagt. Og alligevel bliver han af venstrefløjen, kultureliten og politikerne hyldet og modtaget med stor anerkendelse. Havde Pia Kjærsgaard sagt, hvad han har sagt, var hun blevet stemplet som racist og var blevet politianmeldt. Men det er som om, at Yahya slipper af sted med det på grund af sin baggrund." (Ritzau)

27/11 2013
Skolen Littleton Green i Staffordshire, England, truer forældre til 4-6 årige børn til at deltage i tværreligiøst arrangement. Skoleinspektør Lynn Small henviser i et brev til forældrene til "the multicultural society in which we live" og skriver, at man er lovmæssigt forpligtet til at undervise børn i forskellige kulturer. Skolen har derfor arrangeret en udflugt til Staffordshire University, hvor børnene skal se forskellige religiøse artefakter. Inspektøren skriver "Refusal to allow your child to attend this trip will result in a Racial Discrimination note being attached to your child's education record, which will remain on this file throughout their school carreer." - de børn der ikke deltager, vil i deres journal blive anført som racister. Årsagerne til evt. udeblivelse vil blive undersøgt og tolereres kun mod lægeerklæring. (dailymail.co.uk)

22/11 2013
Fyns politi beslutter efter massiv politisk kritik alligevel at gennemføre oplæsningarrangementet med Yahya Hassen i Vollsmose 26/11. Dog flyttes arrangementet fra bydelens bibliotek til H.C.Andersen Skolen i området, der skønnes lettere at beskytte. Ifølge politimester Poul Løhde ville det være 20 gange mere krævende at beskytte biblioteket end at sikre en fodboldkamp. (b.dk)

21/11 2013
Vollsmose Bibliotek i Odense aflyser Yahya Hassans foredrag tirsdag den 26. november.
Politiet har på baggrund af en samlet trusselsvurdering anbefalet, at arrangement blev flyttet. (Ritzau)

18/11 2013
Digteren Yahya Hassan overfaldes på Hovedbanegården i København. Overfaldet sker kl. 18.40, da Yahya Hassan, som følger sin kæreste til toget, er i færd med at indløse en billet. Nogle DSB-ansatte kommer hurtigt til stedet og tilbageholder gerningsmanden, hvorefter politiet anholder ham. "Gerningsmanden slog ham i hovedet bagfra flere gange med knyttet hånd, og råbte, at han var vantro og skulle dø", udtaler Kenneth Jensen, den centrale efterforskningsleder ved Københavns Politi. Den anholdte er en 24-årig mand med anden etnisk baggrund end dansk, han er sigtet for vold og bliver tirsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Han er identisk med "Danmarks første terrorist", der allerede har siddet syv år i fængsel efter dommen i den såkaldte Glostrup-sag i 2007. (JP)

11/11 2013
Lørdag den 9. november skulle medlem af bestyrelsen for den norske organisation Ungdom mod racisme, Florence Aryanik, holde tale i Oslo for at mindes Krystalnatten for 75 år siden. Men efter at have modtaget dødstrusler over telefonen trak hun sig og meddelte samtidig hændelsen til Norsk Radio (NRK). Efterfølgende blev hun igen truet af hvad hun formoder er islamister pga. offentliggørelsen af den første trussel. Hændelserne er nu anmeldt til norsk politi og sagen er under efterforskning. Florence Aryanik er efterkommer af iranske forældre, som er politiske flygtninge fra Iran. Også medlem af partiet Høyre, Stian Berger Røsland (H) var programsat til mindearrangementet, men hverken han eller øvrige talere – udover Aryanik -  modtog trusler. (osloby.no)

7/11 2013
Digteren Yahya Hassan bliver i forbindelse med et oplæsningsarrangement på Ørestad Gymnasium i København truet af en række elever med muslimsk baggrund. Efter sin optræden må han ledsages bort fra arrangementet ad en nødudgang og ud til en taxa. Der er  på facebook efterfølgende en diskussion af hændelsen mellem lærere og tidligere elever om de truende muslimske elevers adfærd, som en en af lærerne giver udtryk for at han er rystet over, og som han kalder "akademisk fortabte". (Sappho.dk)
6/11 2013
Forfatterne Kasper Colling Hansen, Thomas Boberg og Adda Djørup forsvarer på Facebook digteren Yahya Hassans ytringsfrihed. Hassan har de seneste uger modtaget mange dødstrusler. Især kritiserer de tre en YouTube-prædiken af den muslimske gruppe "Kaldet. Den ny ungdom" vendt imod Hassan. Her hedder det "Han har erklæret fjendskab til os med sine digte. Vi siger til ham fra i dag. At vi vil erklære fjendskab, og vi vil bekæmpe ham" - ligesom han kaldes skændsel, ateist og junkie. (Politiken)

Digteren Niels Lyngsø poster følgende på Facebook: "Mange er med rette oprørte over at Yahya Hassan mødes med vold og trusler. De fleste af dem (blandt mine FB-venner) der giver udtryk for det, var ret tavse da Lars Hedegaard blev udsat for et attentat. Jeg synes Hedegaard er en konspirationsramt islamofob, og jeg synes Hassan er en god digter. Men det er fuldstændig underordnet. De skal have samme ret til at sige lige præcis hvad de vil, uden at blive mødt med vold og trusler."

3/11 2013
Nadesjda Tolokonnikova, medlem af Pussy Riot, har ikke givet lyd fra sig i to uger, efter hun er overført fra en russisk fangelejr til en anden, siger hendes mand Pjotr Versilov. Tolokonnikova gik i sidste måned i sultestrejke for at protestere mod mordtrusler og "slavelignende arbejdsforhold" i straffelejren 400 kilometer fra Moskva, og Versilov mener flytningen er en ekstra straf for hendes sultestrejke og kritik af forholdene. (jp.dk)

2/11 2013
Den ægyptiske TV-satiriker Bassem Youssefs show "The Program" lukkes af tv-kanalen CBC. Sidste uges episode var den første efter sommerens militærkup og kritiserede den aktuelle "Sisi-mani", dyrkelsen af militærstyrets leder. I programmet kommer en bager med et fad populære kager med Sisis ansigt på, og Youssef siger: "Jeg tager halvdelen", hvortil bageren svarer mistænksomt: "Kan du virkelig lide Sisi?", hvorefter Youssef hurtigt siger: "OK, jeg tager dem allesammen".
Under præsidet Mursi og det Muslimske Broderskabs styre var Youssef også kritisk, og Mursi iværksatte en sag imod Youssef. (nytimes.com)

26/10 2013
Valgplakater med politikeren Yildiz Akdogan (S) pilles systematisk ned i Valby, Brønshøj, Tingbjerg, Husum og Ydre Nørrebro. Fire frivillige plakatopsættere trues af en gruppe aggressive mænd til at pille Akdogan-plakater ned igen. Hun mener, at hun som kvindelig politiker med muslimsk baggrund er en torn i øjet på yderliggående, muslimske grupperinger som salafisterne, der går ind for sharia-lovgivning: "De modarbejder demokratiet og ser gerne, at visse bydele bliver afskåret fra resten af kvarteret. Ved seneste folketingsvalg oplevede jeg, at de stod uden for valgsteder og opfordrede folk til ikke at stemme." Hun tilføjer: "Jeg håber virkelig, at politiet tager dette alvorligt og er opmærksomme på problemet. Det er en trussel mod demokratiet. Der er i forvejen en meget lav valgdeltagelse blandt unge muslimer, og det gør det bestemt ikke bedre, at der er folk, der modarbejder og hjernevasker unge drenge med ord fra koranen", siger Yildiz Akdogan. Vagtchefen hos Københavns Politi har ingen kommentar til den aktuelle sag og henviser til kommunikationsafdelingen. (bt.dk)

Folketingets Ombudsmand  Jørgen Steen Sørensen, har besluttet at gå ind i sagen om DR-vært Adam Holm, der fik en mundtlig påtale af DR for en religionskritisk kronik, han skrev som privatperson i Politiken i maj i år, hvor han kaldte religion for "en narresut". Chef for nyhedsproduktionen i DR Jacob Kwon sagde i den forbindelse til Journalisten, at der er grænser for, hvilke holdninger DR-medarbejdere kan lufte i det offentlige rum. Og at man inden for eksempelvis politik og religion må formode, at DRs medarbejdere er upartiske, og at det ikke er nok at underskrive sig som privatperson.
I et brev til DR skriver ombudsmanden ifølge Journalisten, at han har besluttet at tage sagen op og beder om en udtalelse om påtalen til Adam Holm,  "særligt i lyset af almindelige principper om offentligt ansattes ytringsfrihed". (poliltiken.dk)

17/10 2013
Den polske kunstner Jerzy Bohdan Szumczyk står til to års fængselsstraf for at udstille en skulptur. Figuren viste en soldat fra den Røde Hær i færd med at voldtage en gravid kvinde. Han ville afbilde tragedien og "hele lidelsen" hos voldtægtsofre. Anklagere har indledt en undersøgelse angående en mulig sag for at incitere racemæssigt eller nationalt had. Den 26-åriges skulptur varkun udstillet een aften i Gdansk ved siden af en sovjetisk tank, et kommunistisk mindesmærke for de soldater fra den Røde Hær der befriede byen fra nazistyrkerne i 1945. Szumczyks figur, der bærer den tyske titel "Komm, Frau" viser soldaten udføre voldtægten med en pistol i pigens mund. Gdansk (Danzig) havde indtil krigsafslutningen primært tysk befolkning. Politiet fjernede skulpturen efter få timer, og den russiske ambassadør Alexander Alexejev erklærer sig "dybt forarget" over at Szumczyk "med sin pseudokunst har krænket mindet om 600.000 sovjetiske soldater, der gav deres liv i kampen for Polens frihed og uafhængighed" og kræver en "passende reaktion" fra de polske myndigheder. (spiegel.de)

16/10 2003
Et råd af tidligere statsoverhoveder og regeringschefter kræver at EU opretter nationale overvågningsenheder med henblik på at følge borgere, der mistænkes for "intolerance". The European Council on Tolerance and Reconciliation (ECTR) ledes af den polske præsident Aleksander Kwasniewski og Moshe Kantor, formand for European Jewish Congress, og omfatter tidligere præsidenter for Tjekkiet, Slovenien, Albanien, Letland og Cypern samt tidligere statsministre for Spanien og Sverige. Rådet fremsætter forslaget i en rapport med titlen "Framework National Statute for the Promotion of Tolerance", der fremlægges i en tale for Europaparlamentets komite for borgerrettigheder, hvor det hedder, at de foreslåede overvågningsenheder bør ligge under justitsministerierne. "Der er ingen grund til at være tolerant over for de intolerante", hedder det, især for så vidt ytringsfrihed angår. Rapporten fremlægges som del af EUs udarbejdelse af et nyt "Ligebehandlingsdirektiv" under titlen "Proposal for a Council Directive on implementing the principle for equal treatment between persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation".
Forslaget kræver kriminalisering af "gruppeinjurier" ("group libel"), der omfatter "defamatory comments made in public and aimed against a group or members thereof, with a view to inciting to violence, slandering the group, holding it to ridicule or subjecting it to false charges." Det tilføjes, at "gruppeinjurier" også kan være rettet mod medlemmer af en gruppe på andre tidspunkter (en anden historisk periode) eller steder (udover statens grænser). Forslaget vil ikke bare forbyde "hate crimes" og "opfordring til vold", men også "åbenlys tilslutning til en totalitær ideologi, xenofobi eller antisemitisme." Det tilføjes at "medlemmer af sårbare og forfordelte grupper har krav på særlig beskyttelse" udover den almindelige lovgivning. Forslaget understreger, at tolerance ikke kun skal forstås som et lodret forhold (mellem regering og individ), men også som et vandret forhold (imellem grupper og imellem individer) - og det er intolerance i sidstnævnte forhold forslaget vil forbyde med henblik på at udrydde  "racism, colour bias, ethnic discrimination, religious intolerance, totalitarian ideologies, xenophobia, anti-Semitism, anti-feminism and homophobia", idet det skal være statens ansvar, at intolerance hverken forekommer i lodrette eller vandrette forhold.
Borgerrettighedsgruppen European Dignity Watch i Bruxelles advarer om, at direktivet "aims to impose governmental control over the social and economic behavior of citizens in the widest possible sense." I sin kritik siger gruppen, at grundprincipperne i  ECTRs "Framework" er fejlagtigt og i hidtil uset omfang vil gribe ind i borgernes friheder og rettigheder og "forvrider begreberne 'retfærdighed' og 'lighed'". Idet forslaget bygger på omvendt bevisbyrde, vil det føre til institutionaliseret offentlig kontrol af privat opinionsdannelse og tænkning, hedder det. Sophia Kuby, talsmand  for European Dignity Watch, siger at forslaget viser den dybt totalitære holdning hos fremtrædende elementer i EU-apparatet. Hun siger, at hvis dokumentet godkendes af EU-paralementet, kan det føre til situationer hvor "vague or unwarranted accusations are leveled against individuals and groups. Faith-based groups and schools, adherents of a particular religion or even just parents who want to teach their children certain moral values would all be put under general suspicion of being intolerant." Hun betegner denne mulighed som et afgørende tilbageskridt, der vil være en sort dag for europæisk demokrati. (lifesitenews.com

14/10 2013
En appeldomstol i Malaysia forbyder kristne at bruge ordet "Allah" om gud. Anledningen til dommen er, at den katolske avis The Herald i 2009 brugte ordet Allah om den kristne gud i sin malaysiske udgave. Det fik myndighederne til at true med at tage udgivelsestilladelsen fra avisen. Ifølge katolikkerne har man allerede før Malaysias selvstændighed i 1963 brugt ordet "Allah" i malaysiske bibler, og man fik rettens medhold i, at et forbud mod brugen af ordet ville være et brud på de grundlovssikrede rettigheder. Kendelsen førte til optøjer i landet, og regeringen ankede afgørelsen. Chefdommeren Mohamed Apandi Ali begrunder afgørelsen overfor BBC: "Brugen af ordet Allah er ikke en integreret del af troen i kristendommen. Brugen af ordet vil skabe forvirring i miljøet." Regeringens advokat Zainul Rijal Abu Bakar siger til BBC:  "Allah er ikke et malaysisk ord. Hvis de (ikke-muslimer) ønsker at bruge et malaysisk ord, burde de bruge Tuhan i stedte for Allah." (jp.dk)

13/10 2013
DR2-journalisten Adam Holm modtager en reprimande fra sin arbejdsgiver, DR Nyheder. Anledningen er kronikken  "Den guddummelig tragedie", trykt i Politiken i maj, hvori Adam Holm som privatperson stiller sig kritisk over for religion "som forklaringsramme for denne verdens mirakler og ulykker" med baggrund i en dødsulykke i sin omgangskreds. Adam Holm selv accepterer reprimanden, men angriber samtidig  DRs regler for at lægge for snævre bånd på medarbejderne.
DR vil ikke kommentere den konkrete sag, men chef for nyhedsproduktion Jacob Kwon understreger, at især værter, der brander DR, opfordres til at "tænke sig godt om", før de taler offentligt - også som privatpersoner. Mediejurist Oluf Jørgensen, Journalisthøjskolen, mener imidlertid, at DR er på vildspor: "Den personlige ytringsfrihed vejer tungest, og den kan ikke tilsidesættes af bestemmelser på arbejdspladsen," siger han til Journalisten.dk. Adam Holm, der er uddannet historiker, har tidligere i 2009 fået en påtale af DR for at have skrevet en kronik om Gaza-konflikten. I modsætning til den aktuelle sag underskrev han sig dog dengang som DR-vært. (mediawatch.dk)

8/10 2013
Den 18-årige digter Yahya Hassan modtager dødstrusler efter at have optrådt i DR2s "Deadline". Her reciterede han digtet "Langdigt" og kritiserede sine forældre og andre indvandrere af samme generation blandt andet for voldelig opdragelse. Deadlines Facebook-side modtog herefter omkring 20 regulære trusler om vold mod Hassan, heriblandt udsagn som "Skyd dig selv før en anden gør det", "Gid jeg ha haft en bazuka, havde han været færdig for længe siden!" og "Han skal fucking dø! Længer er den ikke!!!" Deadline-chefen Heidi Rostrup udtaler: "Jeg kan ikke mindes, at vi på Deadline har oplevet en så hidsig debat i kølvandet på et indslag, og selvom der er masser af positive tilkendegivelser og ros til Yahya Hassan, så er der endnu flere stærkt kritiske indlæg, der især går på mangel på respekt for forældrene og religionen, som seerne læser ind i Yahya Hassans digte om en opvækst præget af vold. En del af indlæggene har karakter af anklager om racisme rettet mod henholdsvis den ene og den anden befolkningsgruppe i Danmark og er ikke direkte relateret til Yahya Hassan." Sagen er rutinemæssigt anmeldt til politiet. (dr.dk)

3/10 2013
Ahmed Akkari må mandag aften beskyttes af adskillige bevæbnede politifolk under et debatarrangement om islamisme i Odense-bydelen Vollsmose.
Flere hundrede var mødt op til arrangementet i det lokale kulturhus, og blandt dem var op mod 30 unge hætteklædte bandemedlemmer, der aftenen igennem saboterede diskussionen med truende adfærd og hadefulde tilråb på dansk og arabisk. 'Svans', 'jøde' og sågar 'racist' var blandt de tilråb, der lød mod scenenFlere måtte eskorteres ud af lokalet, og i enkelte tilfælde var deres opførsel så voldsom, at politiet valgte at gribe til anholdelser.
Mødet var arrangeret af den socialdemokratiske folketingskandidat Christian Rabjerg Madsen, der udtaler: "Her i Vollsmose har vi en bydel, hvor hverken posten eller brandvæsenet tør komme. Og hvor man helt åbenlyst heller ikke kan sige, hvad man mener, uden at blive truet og chikaneret. Det kan og må vi ikke acceptere lige midt i Danmark. Og det er præcis derfor, det er så vigtigt, at vi kom, selvom det var temmelig ubehageligt undervejs." Mod det såkaldte debatmødes afslutning bombarderes Kulturhuset i Vollsmose med sten, og det hele ender med, at Ahmed Akkari under beskyttelse af vagter må flygte ud af bydelen.(bt.dkdenkorteavis.dk)

De to studenter Chris Moos og Abhishek Phadnis bortvises fra London School of Economics. Begrundelsen er, at de bærer t-shirts med tegninger fra tegneserien "Jesus and Mo", medens de står i en bod for the Atheist Secularist and Humanist Society på en udstilling for nye studerende. De får at vide at trøjerne må tildækkes eller de må forlade skolen. Tegningen er seriens logo og viser Jesus og Muhammed - førstnævnte siger "Hey", sidstnævnte siger "How ya doing?". (secularism.org.uk

23/9 2013
En ægyptisk domstol forbyder enhver aktivitet af det Muslimske Broderskab i Ægypten og indefryser gruppens formue. Dommer Mohammed al-Sayed udtaler:  "The court bans the activities of the Muslim Brotherhood organization and its non-governmental organization and all the activities that it participates in and any organization derived from it." (Reuters)

Den russiske pige Nadesjda Tolokonnikova går i sultestrejke i "Straffekoloni nr. 14" i Mordovien i protest mod forholdene. Hun afsoner to års straf for som medlem af Pussy Riot at have lavet et protestoptrin i en kirke i Moskva. I et åbent brev beskriver hun ekstrastraffe som forfrysninger, udsultning, overarbejde og meget andet - og ledelsens åbenlyse proklamationer om at knække hende. (guardian.co.uk;information.dk)

En russisk provinsdomstol i Novorossijsk ved Sortehavet forbyder en koranoversættelse til russisk fra 2002 udgivet i Saudi-Arabien og kræver den destrueret. Lederen af det russiske muftiråd Ravil Gainutdin protesterer til præsident Putin og kalder dommen "provokerende" og "analfabetisk". (huffingtonpost.com)

20/9 2013
Den 35-årige Bouchra Bagour dømmes af en domstol i Nimes, Frankrig, for at forherlige terror. Moderen, der har givet sin søn navnet "Jihad", sendte den treårige dreng i skole med en t-shirt med teksten "Jeg er en bombe'' på maven og ''Jihad. Født den 11. september" på ryggen. Bagour idømmes to måneders betinget fængsel samt en bøde på 30.000 kroner. En lærer i drengens børnehaveklasse i Sorgues ved Avignon klagede over t-shirten til skolens rektor og de to kontaktede myndighederne. Byens borgmester Thierry Langeau fik politiet til at efterforske sagen.  Bagour insisterer dog på, at hun havde givet sønnen blusen på uden at tænke over budskabet på den, idet hun henviser til det franske udtryk "je suis la bombe", der også kan betyde "jeg er den bedste", og hun blev i første omgang frikendt, men dømmes nu af appeldomstolen. (Daily Mail; eb.dk)

16/9 2013
Den århusianske kunstner Firoozeh Bazrafkan kendes skyldig i racisme og idømmes fem dagbøder af kr. 1000 plus sagens omkostninger ved Vestre Landsret.  Bazrafkan, der oprindelig er flygtning fra Iran, skrev på sin blog 6. december 2011 en reaktion på udtalelser af Lars Hedegaard og Jesper Langballe:
"... jeg er meget overbevist om, at muslimske mænd i meget stort omfang verden over både voldtager, mishandler og slår deres døtre ihjel. Dette skyldes efter min mening som dansk-iraner, at der er tale om en defekt, menneskefjendsk kultur - hvis det overhovedet er kultur? Men man kan sige, jeg mener, at der er tale om en defekt menneskefjendsk religion, hvis lærebog Koranen om muligt er endnu mere umoralsk, forkastelig og vanvittig end de andre 2 verdensreligioners manualer tilsammen." Hun blev 18. december 2012 frikendt for racisme ved Retten i Aarhus efter at hun havde nægtet at betale en bøde på kr. 8000 for overtrædelse af "racismeparagraffen" 266b, men anklagemyndigheden ankede til landsretten.
Bazrafkan er uddannet fra det Jyske Kunstakademi i Aarhus og har tidligere markeret sig ved kontroversielle værker og udtalelser.
"Det er fuldstændig håbløst",  siger Bazrafkan, som vil forsøge at få sagen for Højesteret. Hun underbygger sin udtalelse ved at henvise til iransk lovgivning, ifølge hvilken børnene er faderens ejendom, således at han højst kan idømmes blodpenge for vold imod dem: "Det her handler om ytringsfrihed. Intet kan stoppe mig, det er denne sag alt for vigtig til. I Iran har man en lov - paragraf 220 - der giver fædre og bedstefædre lov til at begå vold og mord på deres børn og børnebørn, uden at de bliver straffet. Det skal vi da kunne tale frit om i Danmark." Om dommen siger hun:  "Man syntes, at jeg var for generaliserende over for muslimske mænd. Men hvordan kan man straffe en kunstner, som blot lægger op til debat, når andre kan slippe for straf, selvom de har truet mig på livet. Det her er en principiel sag. Jeg vil hellere gå i fængsel end at betale de bøder." Udtalelsen henviser til, at hun i juni 2010 modtog en truende Facebookmail fra en mand, der paralleliserede hende med en amerikansk kvinde, han havde truet med at mishandle sexuelt, skære i stykker og kaste for hundene. Selv om det lykkedes at identificere mailens afsender i Nordsjælland, hvor politiet afviste at rejse sag. Hun henviser til mange trusler hun har modtaget, men vil ikke ophøre med at sige sin mening. "Jeg vil have lov til at sige min mening. Det er ikke for sjov, at jeg bor i Danmark og ikke i Iran." (JP)

12/9 2013
Det engelske fodboldforbund FA truer fans, der bruger begrebet "Yid" (jøde) på et fodboldstadion med bortvisning og sagsanlæg. Truslen, fremsat på FAs hjemmeside, forårsager vrede blandt Tottenham Hotspurs-fans, der ofte omtaler sig selv som "Yid Army" med henvisning til klubbens jødiske rødder. FA indrømmer der er forskel på at bruge begrebet for at krænke og at synge det som en æresbetegnelse, men hævder at Spurs-fansene formudrer problemet ("clouding the issue"). FAs generalsekretær Alex Horne, siger: "We are committed to tackling discrimination in all its forms and that includes anti-Semitic behaviour in football. The Y-word has no place in our game."
En Tottenham-talsmand udtaler: "Our fans historically adopted the chant as a defence mechanism in order to own the term and thereby deflect anti-Semitic abuse. They do not use the term with any† deliberate intent to cause offence." FA fastholder imidlertid, at enhver brug af termen "yid" må anskues som fornærmende set fra en ræsonnabel iagttager og finder termen upassende i fodboldsammenhæng (dailymail.co.uk)

11/9 2013
16 nye danske statsborgere sagsøger Dansk Folkeparti og partiets formand Kristian Thulesen Dahl for en avisannonce, som partiet indrykkede i maj i år med navne på 684 borgere, der anføres i årets lovforslag om nye danske statsborgere. Annoncens overskrift var "Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed. Nu bliver han dansker ...". Forsvarsadvokat Thorkild Høyer har på vegne af 16 af de personer, der figurerede i annoncen, og som han har sammenkaldt via Facebook, indgivet stævning mod DF og partiets formand for overtrædelse af straffelovens §267 om æreskrænkelse. Partiet indrykkede annoncen i flere store dagblade, fordi det var kommet frem, at en af personerne på listen havde været overvåget af Politiets Efterretningstjeneste (PET) for 'bekymrende' og 'mistænkelig' adfærd, medens regeringen nægtede at afsløre vedkommendes identitet og fjerne ham fra lovforslaget. Senere kom det frem, at der var tale om afdøde Abu Labans søn Taimullah Abu Laban, der har kampagneret for drab på jøder og er ledende medlem af Hizb-ut-Tahrir. De 16 tilbød i juli forlig, hvis de modtog 'en uforbeholden personlig og skriftlig undskyldning for, at DF uretmæssigt har kædet deres navne sammen med terrorisme'. Partiet har afvist at undskylde for annoncen og indgå forlig. (EB, ritzau)

3/9 2013
Vietnam indfører en lovgivning, der forbyder at dele nyhedsartikler på sociale medier - og generelt internetbaseret diskussion af sociale og politiske forhold. Det kommunistiske land begrænser med Dekret 72 cyberspace til udveksling af "personlige informationer", ligesom alle onlinepublikationer eller materialer, der "går imod" landets regering eller "skader national sikkerhed". Loven vil skærpe de existerende retsforhold, hvor 35 bloggere allerede er fængslet på grund af anklager for antistatslig virksomhed. Den amerikanske ambassade i landet kritiserer vedtagelsen af loven, ligesom industriorganisationer og menneskerettighedsaktivister som Human Rights Watch kritiserer konsekvenserne for økonomi og ytringsfrihed. (politiken.dk)

En ægyptisk domstol dekreterer lukning af fire tv-kanaler, der beskyldes for at sympatisere med det Muslimske Broderskab. Det drejer sig om Al-Jazeeras ægyptiske gren Mubashir Misr, Broderskabets egen kanal Ahrar 25 samt to andre islamistiske kanaler, Al-Quds og Al-Yarmuk. (bbc.co.uk)
2/9 2013
VUC-kursisten Per Orup bortvises fra Th. Langs HF & VUC i Silkeborg på grund af et digt. Teksten afleverede han til sin lærer under titlen "Kvinde kend dein overvægtige krop" som led i undervisningen. Her figurerer bl.a. dette rim:
"En røv-tatovering over din svulmende bag/hjælper ingen mand til at hejse sit flag." Bortvisningen har fået Per Orup til at melde skolen til Ligebehandlingsnævnet, og for ham handler sagen om ytringsfrihed. Han hævder teksten - som læreren udbad sig - er fiktiv. Han har tidligere udgivet digtsamlingen "Fissefeber" (2011). Rektor Nanna Skulvad vil ikke udtale sig om sagens detaljer, men siger, at sagen ikke handler om ytringsfrihed, men om medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø (JP).

31/8 2013
Den højreorienterede blogger og debattør Morten Uhrskov Jensens hjem i Sorø udsættes for hærværk. Hans bil vandaliseres og en mur spraymales med "nazi" om natten medens Jensen og hans kone og børn sover. Hærværket "signeres" med et stort A med en cirkel om, som Jensen udlægger som "Antifascistisk Aktion", idet han fortolker hærværket som politisk motiveret og foretaget af "venstreekstremister". Han mener hærværket er foretaget for at skræmme ham og har anmeldt sagen til politiet. (bt.dk)

28/8 2013
Russisk politi konfiskerer et maleri der portrætterer præsident Putin og premierminister Medvedev iført dameundertøj.  I alt fire malerier af kunstneren Konstantin Altunin blev konfiskeret og udstillingen lukket i Skt. Petersborg. Polititalsmand Vjatjeslav Steptjenko siger man modtog information fra en borger om, at det lille privatejede "Museum of Power" på byens hovedgade Nevskij Prospekt brød loven. Udstillingen indeholdt explicitte referencer til den nylige, kontroversielle lov, der forbyder propaganda ang. homosexualitet blandt mindreårige.  Ifølge galleriejer Alexander Donskoj er han blevet anklaget for "extremisme", en mere alvorlig forbrydelse end anti-bøsse-loven. En af denne lovs mest aktive fortalere, politikeren Vitalij Milonov deltog i politiaktionen mod galleriet og har allerede offentligt fordømt billederne - han kritiseres nu for at opføre sig som om han var offentlig anklager. Hvad angår kunstneren Altunin, hævder Donskoi han er flygtet til Danmark og forventer at være i Frankrig snart. (AFP)

19/8 2013
Guardian-redaktøren Alan Rusbridger afslører, at britiske regeringsagenter for nylig smadrede en computer-harddisk i Guardians kælder, fordi den indeholdt lækkede filer fra whistlebloweren Edward Snowden. Ifølge Rusbridger blev handlingen foretaget af "shadowy Whitehall figures" med forbindelse til Government Communications Headquarters (GCHQ), og det foregik efter flere måneders regeringspres på bladet med direkte henvisning til premierminister David Cameron, med krav om aflevering af Snowden-filerne og med trusler om lukning af avisen gennem domstolene. Rusbridger advarer om en "brat opvågnen" for pressefriheden og for anvendelsen af fortrolige kilder, stillet over for overvågningsstatens vækst. (guardian.co.uk)

18/8 2013
Britiske myndigheder tilbageholder i ni timer brasilianeren David Miranda, der er samlever medGuardian-joirnalisten Glenn Greenwald. Greenwald har været med til at afsløre NSAs overvågningsprogram og NSA-afhopperen Edward Snowdens læk. Amnesty og andre kritikere påpeger, at henvisningen til terrorfare i stadig større omfang bliver påskud for indgreb i pressefriheden. (guardian.dkinformation.dk)

7/8 2013
Tyrkisk højesteret vil føre sag mod forlæggeren Irfan Sanci for udgivelsen af en tyrkisk oversættelse af den franske digter Apollinaires "Les exploits díun jeune Don Juan" (En ung Don Juans bedrifter) fra 1911. Hurriet Daily News skriver, at sagen vil kunne give mellem 6 og 10 års fængsel. Vurderingen fra den tyrkiske højesteret er enstemmig og går imod en afgørelse i sagen ved en lavere retsinstans i Istanbul. Her blev Sanci fra forlaget Sel og oversætteren Ismail Yerguz frikendt blandt andet med henvisning til, at bogen er et litterært værk, der bør rumme udvidet frihed til at udtrykke sig. Problemet i Apollinaires værk er ifølge Højesteret de eksplicitte sexscener, der indeholder detaljerede beskrivelser af "unaturligt seksuelt samkvem" uden "nogen form for fortælling", hvilket ifølge retten bevirker, at romanen ikke bør nyde særlig beskyttelse med henvisning til generel ytringsfrihed: "Sådanne friheder kan blive underlagt begrænsninger og regler, som sigter på at forhindre uorden og på at bevare samfundets moralkodeks og almene sundhed." Bogen har "til hensigt at vække seksuelt begær og skade samfundets mådehold", ligesom den er skrevet i et "vulgært og primitivt sprog.". Bogen indeholder "perverterede udsagn om forholdet til mødre, tanter, søskende, personer af samme køn, samt dyr." (Politiken)

5/8 2013
Et nyt dekret i Ægypten fjerner fængselsstraffen for fornærmelse af præsidenten. Den midlertideige præsident Adli Mansour har bekendtgjort dekretet efter at Ægypten under Broderskabets Mohamed Mursi oplevede en kraftig stigning i sådanne sager. Blandt andet har der kørt en sag mod tv-værten Bassem Youssef for præsidentfornærmelse. Den tidligere lov havde en straframme på tre års fængsel; dekretet rummer stadig mulighed for bøde op til 30.000 ægyptiske pund (24.000 kr.) Menneskerettighedsgruppen Human Rights Watch Egypt kritiserer derfor også det nye dekret, idet fornærmelser af præsidenten "slet ikke i udgangspunktet burde være en forbrydelse." (ritzau)

Alvorlige domme fældes over dusinvis af journalister og forfattere i Tyrkiet. Dommene afsiges for bistand til eller medlemsskab af den angivelige terroristorganisation "Ergenekon" og strækker sig fra seks års fængsel til livstid. Blandt dagens dømte fik journalisten Tunkay Özkan livstid i isolation. Blandt andre dømte er Mustafa Balbay, Hikmet Çiçek, Mehmet Haberal, Yalçin Küçük, Turhan Özlu, Ergün Poyraz og Deniz Yildirim. OSCEs repræsentant for pressefrihed Dunja Mijatović udtaler: "I am deeply alarmed by today's convictions and harsh sentences that are of unprecedented length and severity in the entire OSCE region. Criminal prosecution of those with dissenting views violates the fundamental human right to free expression and the country's OSCE commitments to develop and protect free media." Hun tilføjer: "The damage of today's verdicts on free expression and media freedom in Turkey is immeasurable. I reiterate my call to the authorities for urgent and fundamental legislative reforms to improve media freedom, as well as the transparent and swift trial of all imprisoned journalists." (osce.org)

3/8 2013
Ahmed Akkari går i skjul efter trusler. Den tidligere imam, der i sin tid var med i den danske imamdelegation, der rejste til Mellemøsten for at skabe protester mod Jyllands-Postens Muhammedtegninger, har 29/7i et interview i BT erklæret, at han fortryder sine handlinger dengang, at han støtter ytringsfrihed og ikke længere er islamist.
Det har resulteret i henvendelser som "Du er medieluder, en bøsse, en hund og en griseelsker. Og du slikker røv p danskerne." i sms'er, telefonopkald og Facebook-beskeder. Akkari udtaler: "Det er selvfølgelig ubehageligt at få sådan nogle henvendelser. Jeg må indrømme, at det stresser mig. Men jeg er afklaret med, hvad jeg gør, og hvad det kan betyde. Enhver skal have lov at ændre mening og udtrykke sine tanker. Det er netop noget af det, jeg prøver at sige. Men det er det, de her mennesker (islamister, red) ikke forstår. De kan ikke acceptere kritik og tanker, der er anderledes end deres egne, og så reagerer de sådan her. Jeg kan kun opfordre dem til at besinde sig." Akkari tager de truende henvendelser alvorligt. Han undgår at færdes, hvor der er risiko for at møde tidligere trosfæller og opholder sig nu i skjul på hyppigt skiftende adresser i både indland og udland: "Lige nu er jeg ikke så glad for at vise mig for mange offentlige steder. Der er nogle venner, jeg stoler på, som jeg flytter rundt mellem. Og der er også andre, der passer godt på mig." Sidstnævnte kunne være PET; den fhv. operative chef for PET, Hans Jørgen Bonnichsen har i BT opfordret Akkari til at søge beskyttelse hos tjenesten, der også står for sikkerheden hos blandt andre Muhammed-tegneren Kurt Westergaard, som torsdag havde besøg af Akkari, der ønskede at undskylde for sin medvirken til trusselsklimaet mod tegneren.
Akkari forventer, at det kan blive nødvendigt med livvagter ved planlagte offentlige debatmøder allerede i næste uge. (ritzau, b.dk)

1/8 2013
Den tyske islamkritiker Zahid Khan skyder en person i benet, angivelig i selvforsvar. Kort før midnat kommer Khan gående sammen med to venner i skoven mellem Rodgau og Dietzenbach udenfor Frankfurt, da han overfaldes af to mænd med knive og knipler. Den 36-årige som han skyder i benet, indlægges, den anden flygter. Khans kone bekræfter, at det er hendes mand, der har skudt på en person, da to mænd angreb ham med "målrettet hensigt om at dræbe". Ifølge hende handlede Khan i nødværge. Den pakistanskfødte Khan er forfatter til bøger som "Die Verbrechen des Propheten Mohammed" (2009) og er vant til at modtage dødstrusler fra muslimer. I juni måtte et foredrag af Khan i Offenbach med titlen fra hans bog "Der Islam gehört nicht zu Deutschland" (2012) afbrydes før tid, da demonstranter brød gennem en politiafspærring for at angribe ham. Hvorvidt det aktuelle sammenstød har forbindelse med Khans synspunkter er endnu uafklaret. Den sårede angriber er kendt af politiet fra flere narko- og voldsdomme. (hr-online.de)

29/7 2013
Den liberale saudiske aktivist Raif Badawi idømmes 600 piskeslag og syv års fængsel ved retten i Jeddah. Badawi er grundlæggeren af internetsitet Free Saudi Liberals og blev for sine udsagn her samt i tv dømt for at fornærme islam og Saudi-Arabiens Komite for Fremme af Dyd og Forhindring af Synd - samt for ulydighed imod sin fader. Ifølge dommen er Badawis liberalisme ækvivalent til vantro. Han blev dog frikendt for apostasi, der kunne have givet ham dødsstraf, ved at fremsige den muslimske trosbekendelse i retten. Badawi lavede sin onlineplatform i 2008 med henblik på debat af religiøse og politiske emner i Saudi-Arabien, har siden været anholdt adskillige gange og siddet fængslet siden 17. juni 2012. Samme år måtte hans kone og børn emigrere. (Human Rights Watch) 

25/7 2013
Støttegruppen for Tidligere Jehovas Vidner overvejer nu at politianmelde Jehovas Vidner for brud på racismeparagraffen. Støttegruppens formand Poul Dal henviser til taler ved Jehovas Vidners landsmøde i Silkeborg, hvori tidligere medlemmer af Jehovas Vidner omtales som en dødsensfarlig virus, som slanger, og som forgiftet jord, der ikke må blandes med ren jord. Jehovas Vidner kan faktisk sagsøges efter racismeparagraffen, vurderer Niels-Erik Hansen, jurist og leder af Dokumentations- og Rådgivningscentret mod Racediskrimination: "Talerne går klart over stregen. Når man sammenligner en anden gruppe med dødbringende sygdomme og slanger, er vi ovre i kerneområdet for racismeparagraffen." Han tilføjer: "Talerne er den samme slags retorik, som man hørte mod jøderne i Europa i 1930'erne. Det er præcis det, som racismeparagraffen er sat i verden for at dæmme op for." (KD, Ritzau)

23/7 2013
Storbritanniens premierminister David Cameron fremsætter et forslag om, at internetudbydere som standardindstilling skal installere filtre, som vil forhindre brugernes adgang til sider med pornografisk indhold. Samtidig præsenterer David Cameron en britisk-amerikansk ekspertgruppe, der skal udarbejde en liste over "rædselsvækkende termer", som han opfordrer firmaerne bag søgemaskiner som Google, Bing og Yahoo til at gøre det umuligt at søge på. Formålet er at forhindre pædofile i at søge efter ulovligt materiale. Forslaget møder kritik fra menneskerettigheds- og ytringsfrihedsgrupper som Open Rights Group. Men censuren vil formentlig ikke kun komme til at omfatte sider med pornografisk indhold, påpeger Jim Killock fra ORG. Ifølge ham er der risiko for, at det desuden kommer til at omfatte andet stødende indhold som fx hjemmesider med ekstreme politiske synspunkter, som ikke nødvendigvis er ulovlige. Hvis internetudbyderne registrerer, hvem der fravælger filtreringen, kan det blive problematisk for brugernes online-privatliv. Internetudbyderen BT introducerede således i 2006 et system ved navn Cleanfeed, der skulle blokere sider med børnepornografi - men på baggrund en afgørelse fra den britiske højesteret pressede ophavsretsorganisationer senere BT til også at blokere for sider, der krænkede ophavsrettigheder, idet retten lagde vægt på, at internetudbyderen allerede havde systemet ved hånden. (information.dk)

20/7 2013
Blot en uge efter, at en kristen pakistaner blev idømt livsvarigt fængsel for at sende en blasfemisk tekstbesked, er et kristent ægtepar blevet fængslet for samme brud på landets blasfemilov. En enkelt tekstbesked sendt fra en mobiltelefon til en muslimsk prædikant i byen Gojra i det ¯stlige Pakistan p grænsen til Indien har fået politiet til at fængsle det kristne ægtepar Shafqat og Shagufta Masih, efter den lokalt kendte prædikant Rana Muhammed Ejaz klagede til politiet. Det er den tredje blasfemi-sag, hvor bevismaterialet hentes fra et såkaldt SIM-telefonkort, og en i en lang række af generelle blasfemi-sager. Blasfemi straffes med livsvarigt fængsel eller dødsstraf. I den seneste sag siger politiet, at Shafqat har tilstÂet, at han sendte en blasfemisk tekstbesked til Rana Muhammed Ejaz. "Vi anholdt ægteparret efter, at vi havde tjekket SIM-kortets indhold og dets ejer. Shafqat Masih indrømmede, at han havde sendt beskeden, men han sagde ikke hvorfor," siger politichef Muhammed Nasir til nyhedsbureauet Morning Star News, der fokuserer på forfulgte kristne. Ægteparret har fire børn i alderen 5-11 Âr og står nu over for en mulig livsvarig fængselsdom. Anonyme kristne hjælpeorganisationer siger, at Shafqat er blevet tvunget til at tilstå, og at der i virkeligheden er tale om, at nogen forsøger at skabe fornyet strid mellem kristne og muslimer i byen Gojra, der tidligere har været ramt af religiæse voldsudbrud. Rufus Solomon, der er medlem af det pakistanske oppositionsparti Tehreek-e-Insaf, er i færd med at undersøge sagen, fordi han ikke har tillid til politiets håndtering: "Politiet nægtede at give os en kopi af den oprindelige rapport fra begyndelsen af sagen og hævdede, at den var blevet gemt væk på grund af sagens følsomme natur." Ifølge Morning Star News er det let at afsende en SMS fra en andens telefonnummer. (Morning Star News; KD)

18/7 2013
Gordon Brown, FNs særlige udsending for global undervisning, kritiserer Talebanlederen Adnan Rasheeds brev til bloggeren Malala Yousafzai, der blev skudt af Taleban:
"Ingen kan tro på Talebans ord om piger som Malalas ret til at gå i skole, før de ophører med at nedbrænde skoler og massakrere elever", udtaler Brown i en pressemeddelelse. Malala Yousafzais tale i FN foregik samtidig med offentliggørelsen af en ny rapport fra det internationale Red Barnet samt FNs organisation for uddannelse og kultur, UNESCO. Ifølge rapporten er antallet af børn i grundskolealderen, som ikke går i skole, faldet fra 60 millioner i 2008 til 57 millioner i 2011. Samtidig er antallet af unge i konfliktramte områder, som ikke går i skole, steget fra 42 til 50 procent. Rapporten viser, at der er mere end 3.600 dokumenterede angreb på børns skolegang. (Politiken)
Rasheeds brev kan læses på http://www.dailymail.co.uk/news/article-2366851/Malala-Yousafzai-Taliban-commander-Adnan-Rasheeds-astonishing-letter-apologising-Pakistani-girl-shot.html(Daily Mail)

Den norske heavy-metal-musiker, nynazist, morder og kirkebrænder Varg Virkenes anklages for racistiske udtalelser i Frankrig, hvor han er bosat. Virkenes blev anholdt 16/7, mistænkt for at have planlagt en terroraktion efter hans franske kone anskaffede fem rifler. Han løslades nu, idet denne mistanke opgives, men anklages i stedet for udtalelser fremsat på hans blog. Anklagemyndighedens talsperson, Agnès Thibault-Lecuivre siger til den norske TV-station NRK: "Han er tiltalt for racismeprovokationer mod jøder og muslimer på internettet. Men det er endnu ikke klart, hvornår retssagen starter." (AFP; Ritzau)

15/7 2013
Pakistansk Taleban forsøger at legitimere drabsforsøget i 2012 på den 16-årige blogger og skolepige Malala Yousafzai. I sidste uge talte hun ved FN i New York om børns og kvinders muligheder for at gå i skole. I et brev til Malala Yousafzai skriver Taleban nu, at de ikke skød hende, fordi hun gik i skole og argumenterede for andre piger og børns ret til skolegang, men derimod på grund af hendes "provokerende" skriverier om Taleban. Ifølge CNN er brevets autenticitet bekræftet af pakistanske efterretningsfolk. Her hedder det blandt andet: "Now I come to the main point that is EDUCATION, it is amazing that you are Shouting for education, you and the UNO is pretending that as you were shot due to education although this is not the reason, to be honest, not the education but your propaganda was the issue and what you are doing now, you are using your tongue on the behest of the others and you must know that if the pen is mightier than the sowrd the tongue is sharper and the injury of sword can be hailed byt the injury of the tongue never hails and in the wars tongue is more destructive than any weapon." Afsenderen er Adnan Rasheed, kommandant i Tehreek-i-Taliban i Pakistan, en paraplyorganisation af militante grupper i stammeområderne nær Afghanistan. Rasheed er dømt for at planlægge drab på Pakistans tidligere præsident Pervez Musharraf, men blev løsladt samtidig med Yousafzais FN-tale. I brevet beklager Rasheed, at han ikke advarede pigen inden angrebet, og han giver udtryker for, at drabsforsøget "chokerede" ham. Alligevel legitimerer han drabsforsøget, der ifølge ham ikke skyldes Yousafzais kampagne for skolegang, men hendes propaganda imod Taleban: "Taleban mener, at du bevidst skrev imod dem og kørte en smædekampagne imod bestræbelserne på at etablere et islamisk system i Swat-dalen" Rasheed hævder, at Taleban støtter uddannelse af kvinder, forudsat det overholder islamisk lov - Taliban er kun mod "vestlig uddannelse" som han siger følger "sataniske eller sækulære læseplaner". Engelsk uddannelse er angribelig, "fordi englændere er faste støtter til og slaver af jøder. Ved du at Sir Syed Ahmed Khan, grundlæggeren og symbolet på engelsk uddannelse i Indian, var frimurer?" Endelig opfordrer Taleban-lederen, der tidligere er dømt for at planlægge drab på Pakistans tidligere præsident, Pervez Musharraf, Yousafzai til at vende tilbage til Pakistan og bruge sine evner til fordel for Islam og det muslimske samfund.
Rasheeds brev kan læses på http://www.dailymail.co.uk/news/article-2366851/Malala-Yousafzai-Taliban-commander-Adnan-Rasheeds-astonishing-letter-apologising-Pakistani-girl-shot.html(Daily Mail) 

14/7 2013
Den kristne pakistaner Sajjad Maih idømmes livsvarigt fængsel for blasfemi ved retten i Gojra. Forbrydelsen bestod i en SMS angiveligt afsendt til en lokal muslim, Malik Tariq, 28. december 2011. En sag blev rejst mod ham ved Gojra bys politistation, og dommer Mian Shahzad Raza idømmer ham nu livstid. Sajjads forsvarer Javed Sahotra hæver hans klient fejlagtigt er blevet involveret i sagen af lokale muslimer efter hemmelig aftale med byens politi, og at politiet brød en række retsregler under proceduren. Bl.a. var de ikke i stand til at finde det SIM-kort [Subscriber Identity Module] og den mobil, hvorfra Sajjad angivelig havde sendt blasfemiske tekster til Malik Tariq, og var heller ikke i stand til at føre vidner. Han mener dommen var en hasteafgørelse fremkaldt af pression fra religiøse grupper og varsler appel af sagen til højesteret i Lahore. (pakistantoday - http://www.pakistantoday.com.pk/2013/07/14/news/national/christian-blasphemy-accused-given-life-as-lawyer-claims-probe-botched/#sthash.2MQLP92F.dpuf)

8/7 2013
19 tunesiske skuespillere anklages for "uanstændig" opførsel af salafistiske muslimer i Tunesien og afhøres af den offentlige anklager i Tunis. En støttegruppen til de 19 oplyser, at skuespillerne optrådte lørdag aften i byen Kef for at medvirke til at samle midler ind til byens teater. En gruppe salafistiske muslimer angreb skuespillerne, og da politiet greb ind, blev skuespillerne tilbageholdt, mens islamisterne fik lov at gå. "Salafister stod bag angrebene, men det var skuespillerne, der blev arresteret", siger talsmanden for gruppen, Leila Toubel. Forestillingen var ifølge tunesisk politi en hyldest til anti-islamisten Chokri Belaid, der blev myrdet i februar af netop salafistiske islamister. (AFP, BT)

6/7 2013
Den svenske gadekunstner Dan Park kommenterer åbningen af Lars Vilks' Malmøudstilling med en plakat i gadebilledet. Den viser tegninger af Vilks og gallerist Henrik Rönnquist spejlvendt som på et spillekort, side om side med en arabisk koranside udstyret med det trekantede symbol for brandfare. Koransiden er fra Sura 18 og indeholder blandt andet et vers, der i oversættelse lyder "Dette bliver deres gengældelse: Helvede! Fordi de var vantro og spottede Mine tegn og Mine udsendinge." Pressen er i begyndelsen usikker på om opklæbningerne er en trussel eller en spøg. (skanska.se, lidlday.blogspot.dk)

5/7 2013
14 nye danske statsborgere sagsøger Dansk Folkeparti for æreskrænkelse, fordi deres navne nævnes i listen i lovforslaget om statsborgerskab, som DF har optrykt i en annonce. Her fik lovforslagets liste overskriften "Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed. Nu bliver han dansker ..." Advokat Thorkild Høyer skriver på vegne af de 14 i et brev til Kristian Thulesen Dahl "DF's annonce har direkte og alene indebåret, at mine klienter forbindes til terror, hvilket de oplever som en voldsom krænkelse, idet det kan få store og uoverskuelige konsekvenser for dem, bl.a. i forbindelse med jobansøgninger, uddannelse i og rejser til udlandet, deres omdømme i lokalsamfundet og i faglige og personlige netværk." Han henviser også til, at en Google-søgning på hans klienters navne linker dem til den omtalte annonce, så de ikke kan slippe fri af terrormistanken.
De 14 nye danskere åbner døren på klem for et forlig, hvis de modtager "en uforbeholden personlig og skriftlig undskyldning for, at DF uretmæssigt har sammenkædet deres navn med terrorisme." Derudover skal DF fjerne annoncen fra partiets hjemmeside og rette henvendelse til Google om at få linket fjernet fra deres søgemaskine. DFs næstformand, Søren Espersen siger, at DF ikke vil undskylde noget som helst og ikke er interesserede i at indgå forlig. DF offentliggjorde annoncen i slutningen af maj, fordi én af personerne på listen over nye danske statsborgere har været overvåget af PET for "bekymrende og mistænkelig" adfærd. Trods DFs protester blev lovforslaget inklusive den pågældende person vedtaget af Folketinget i begyndelsen af juni. (Ritzau)
Den norske forlægger og præsident for Norsk PEN, William Nygaard, argumenterer i Morgenbladet, Oslo, for, at Norge skal give asyl til den amerikanske whistleblower Edward Snowden med henvisning til FNs menneskerettighedserklæring, art. 14. En grundlæggende betingelse for at søge asyl i henhold til erklæringen er dog, at man ikke har gjort sig skyldig i et kriminelt forhold, som hidrører fra ikke-politisk aktivitet. Edward Snowden har arbejdet for de amerikanske sikkerhedsmyndigheder, bl.a. CIA og National Security Agency (NSA). I juni i år lækkede han hemmelige oplysninger om det amerikanske overvågningsprogram PRISM til medierne. Lækkene fra Snowden omfatter også amerikansk spionage mod EU. Snowden har tidligereopholdt sig i Hong Kong, senere har han haft mulighed for at flyve til Moskva, hvor han d.d. formodentlig opholder sig i Sheremetyevo-lufthavnen. Venezuela og Nicaragua har tilbudt asyl til Snowden.
William Nygaard argumenter på vegne af Norsk PEN for, at Snowden er udsat for politiskmotiveret forfølgelse med anklagen om spionage. Snowden har bl.a. lækket ulovlige forhold ang. amerikansk spionage mod EU. På det principielle plan stiller Nygaard spørgsmålet om Snowdens aktivitet sådan op: " Hva er det som tellermest, er det humane hensyn, menneskerettighetserklæringen, ytringsfrihet tatt på alvor, eller politisk makt og overvåkningsstrategier? Etter mitt syn kan de sistnevnte betraktes som
synderne. Synderne går fri, mens den som avslører synderne blir straffet." (Morgenbladet)

4/7 2013
DF vil afskære kriminelle fra bibliotekspenge. Ifølge Martin Henriksen, som er udlændinge-og integrationsordfører for Dansk Folkeparti, er den offentlige pengestrøm til "kriminelle forfattere" et problem, da det er med til at tegne et forvrænget billede af virkeligheden: "Denne type litteratur kan være med til at forherlige både folk og metoder i kriminelle kredse. Og en konsekvens kan være, at det tiltrækker unge mennesker, fordi de får tegnet et ensidigt og positivt billede af en forvrænget virkelighed," Udtalelsen har anledning i, at Hells Angels-rockeren Jørn " Jønke" Nielsens selvbiografier, hvor han blandt andet går i detaljer om den koldblodige likvidering af rocker-rivalen "Makrellen",, i gennemsnit har udløst 46.557,44 kr. de seneste tolv år. I USA og Australien har man - netop for at undgå litteratur af denne art - forbudt statssøtte til udgivelser, der omhandler forfatterens egne kriminelle forhold. En " gylden middelvej", lyder det fra Martin Henriksen. I regeringen kalder man det en indskrænkelse af ytringsfriheden: "Vi kan ikke begynde at stigmatisere mennesker, bare fordi de tidligere har været straffet. Og det vil det være, hvis vi går ind og censurerer i forhold til de emner, der må skrives om," siger kulturordfører for Socialdemokraterne Mogens Jensen.(KD, MetroXpress)

3/7 2013
Den amerikanske topatlet Suzy Favor Hamilton får frataget hæderen for at have lagt navn til den største pris for universitets-idrætsudøvere - the Big Ten Suzy Hamilton Athlete of the Year - efter det er kommet frem og Hamilton selv har bekendt for offentligheden, at hun i en periode har arbejdet som escort-pige. (Politiken)

Ved militærkuppet i Kairo besætter den ægyptiske hær den statslige tv-station og kontrollerer nyhedsstrømmen. Samtidig lukkes det Muslimske Broderskabs tv-station "Misr25". Også den islamistiske tv-kanal "Al-Hafes" og den salafistiske "Al-Nas" lukkes af hæren. (Al-Ahram)

2/7 2013
6/7 åbner en udstilling af Lars Vilks i Malmø. Her viser han parafraser af kunstnere som Vermeer, Kandinsky, Gerhard Richter, Anders Zorn og Carl Larsson. Vilks' varemærke, Muhammed som rundkørselshund, indgår som Vilks' egen tilføjelse. . På en akvarel af Larsson med en nøgen lille pige sidder profethunden, hvilket iagttagere ser som en henvisning til Muhammed barnebrud Aisha. Tidligere malmøbesøg af Vilks har påkaldt sig stor politiovervågning, men Malmø politi siger, at der ikke i denne sammenhæng er noget trusselsbillede. (Skanskal.se).

30/6 2013
Præsident Putin underskriver Ruslands nye lov imod "propaganda om ikke-traditionelle sexualle forhold til mindreårige" efter vedtagelsen i Dumaen. Loven bygger på et antal regionale lovgivninger og forbud vedtaget i løbet af det seneste tiår. De omfatter fx. forbuddet mod et "Pride House" i forbindelse med vinterolympiaden 2014, hvor retten motiverede sin afgørelse ved at henvise til, at et Pride House er en sådan propaganda, der udgør en direkte trussel mod det russiske samfund, dets integritet og territorium; at forsøg på at modgå homofobi er "extremistiske", fordi de "ophiser til socialt og religiøst had", at homosexuelle ophidser til had imod sig selv og må "beskyttes" mod at gøre dette. Artikel 6.21 siger nu, at den forbudte propaganda omfatter den handling at udsprede information blandt mindreårige, der 1) har som mål at skabe ikke-traditionelle sexuelle holdninger, 2) gør ikke-traditionelle sexuelle forhold attraktive, 3) ligestiller den sociale værdi i traditionelle og ikke-traditionelle sexuelle forhold, eller 4) skaber en interesse i ikke-traditionelle sexuelle forhold. Overtrædelse straffes med bøder fra 4000 til 1 million rubler, alt efter om forbryderen er almindelig borger, offenlig ansat eller en organisation. Finder propagandaen sted i medier eller internet begynder straframmen ved 50.000 rubler. Udlændinge kan endvidere udvises eller idømmes 15 dages fængsel. (policymic.com)

21/6 2013
32 katolske fundamentalister idømmes bøder for at have forstyrret et teaterstykke af Roberto Castellucci i Paris i oktober 2011. Retten i Paris giver dem bødestraffe fra 200 til 2000 Euro for at have afbrudt stykket Sur le concept du visage du fils de Dieu ("Om begrebet om Guds søns ansigt"), nogle af dem entrede scenen hvor de bad og sang hymner og råbte "Ned med republikken!" (Libération)

12/6 2013
Tre kvindelige aktivister idømmes fængselsstraf i Tunis for topløs protester imod anholdelsen af den tunesiske dissident Amina Sboui, også kendt som Amina Tyler.
Det er tre europæiske kvinder fra den radikale organisation Femen, der idømmes fire måneders fængsel for "angreb på den offentlige moral og anstændighed": franskmændene Margaret Stern og Pauline Hillier f samt Josephine Markmann fra Tyskland, der blev anholdt 29. maj, efter at de havde demonstreret med blottede bryster foran højesteret i Tunis imod anholdelsen af Sboui. Efter dommen over de tre kvinder er blevet kendt, truer Femens leder i Paris, Inna Sjevtjenko, med at organisationen vil gennemføre nye aktioner i Tunesien: "Vi er virkelig vrede efter denne hårde dom, og vi vil fortsætte vore aktioner i Tunesien." (Ritzau)

10/6 2013
Den kuwaitiske kvinde Huda al-Ajmi idømmes 11 års fængsel for at have fornærmet landets emir og forsøge at omstyrte regeringen i landet. Dommen omfatter også misbrug af mobiltelefon. Det drejer sig om tre twitter-beskeder, der kritiserer landets 83 år gamle emir Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. (Ritzau)

8/6 2013
Det viser sig nu flere tilfælde af censur under den kinesiske leder Yu Zhengshengs besøg i Danmark tidligere på ugen. Zhensheng er formand for Det Kinesiske Folks Politiske Samråds Kongres og anses for Kinas "fjerde-mand". Onsdag blev en mand, der viftede med et tibetansk flag, ført væk, og en gruppe medlemmer af Falun Gong-bevægelsen, der er kritisk overfor det kinesiske styre, blev også flyttet af politiet. Journalisten Linda Wu fra The Epoch Times, der er ejet af Falun Gong, blev afvist ved forskellige arrangementer, som hun ellers var akkrediteret til. Først skulle Linda Wu have deltaget i en foto-session på Christiansborg, men pludselig var arrangementet kun for "officielle fotografer". Ifølge Jyllands-Posten havde der forinden været debat mellem Folketinget og kineserne, der ikke ville have systemkritikere med. Men her stopper Linda Wus problemer ikke - for senere skulle hun dække besøget hos Kongehuset; også her blev hendes akkreditering trukket tilbage, da programmet pludselig var "konceptuelt ændret." De to episoder får politikere fra begge fløje til at kræve forklaringer fra udenrigsminister Villy Søvndal og justitsminister Morten Bødskov: "Det er anden gang på et år, at vi har besøg af nogen fra Kina og det er anden gang, at den kritiske presse pludselig ikke er blevet akkrediteret til de presseevents, der har været, og det er anden gang, at politiet med mere eller mindre fornuftige undskyldninger har fjernet demonstranter, som har forsøgt at vise noget så ligegyldigt som et flag. Det er helt klart et mønster. Det må være klart for enhver", siger Pernille Skipper, retsordfører hos Enhedslisten. "Jeg er faktisk dødtræt af det her med at falde på maven for Kina, siger udenrigsordfører Søren Espersen fra Dansk Folkeparti og tilføjer: "Det går simpelthen ikke mere. Når vi tager til Kina, så er det under deres forhold, men Kinas ledere skal ikke bestemme, hvordan vi indretter os. Det begyndte allerede, da præsident Hu var her sidste år, hvor man fjernede demonstranter. Vi vil ikke acceptere det længere." De to kalder nu hver en minister i samråd - Espersen vil have en forklaring fra udenrigsminister Villy Søvndal, mens Skipper vil have svar fra justitsminister Morten Bødskov: "Jeg håber på et samråd ret hurtigt, hvor vi kan få en forsikring om, at vi ikke laver vores demokrati om, fordi der kommer en eller anden kinesisk leder. Hvis ikke de kan tåle lugten her, så kan de bare blive væk. Jeg er fuldstændig ligeglad med, om de kommer her eller ej", siger Espersen. Allerede efter Hu Jintaos besøg forsøgte Pernille Skipper at få nogle svar, som hun ikke var tilfreds med: "Denne her gang går det ikke, at Morten Bødskov han spiser os af med en eller anden søforklaring. Vi må have nogle klare svar på, hvor de ordrer, som øjensynlig er givet til politiet om at fjerne kritikere, er kommet fra. Morten Bødskov skal i samråd og forklare, hvad politiets ordre har været i denne her forbindelse og forklare, hvordan det i hans hoved kan være i overensstemmelse med forsamlingsfriheden, at man fjerner mennesker eller forhindrer dem i at vise et uskyldigt flag." (JP, EB)

7/6 2013
"Kirke og Medier" - tidligere Kristelig Lytter- og Fjernseerforening - kræver en undskyldning af Danmarks Radio på grund af DR3s satireprogram Absurdistan. Jesper Juhl, den ene af to værter i Absurdistan, står i programmet med ryggen til menigheden ved et alter i en dansk folkekirke. Klædt i et sort jakkesæt og en præstekrave har han hænderne strakt ud til siderne og kigger opad som henvendt til Gud: "Vi er samlet i dag - menigheden, Jeg og kordegn Allan - i mødet med en mere moderne og slagkraftig afart af kristendommen - absurdistanismen." Han fortsætter blandt andet: "Vi kan lige så godt se det i øjnene: Jesus kommer aldrig tilbage. Og selvom han gjorde, ville han være sat så langt tilbage, at vi ville grine af ham." Ifølge Kirke og Mediers generalsekretær Mikael Arendt Laursen, må man gerne gøre grin med kirker, præster, profeter og bibelske begivenheder. Men der går en grænse ved direkte forhånelse af Gud, Jesus og Helligånden. Han kræver derfor en undskyldning for 20 % af programmet. På spørgsmålet om ikke det er satirens opgave at undersøge grænseområderne, siger Laursen: "Pointen for satirikere er at gå lige til grænsen og måske over. Men så er vores formål jo også at gå ud og sige, det var over stregen. Havde man gjort grin med muslimernes tro, ville de nok virkelig have været på barrikaderne. Der kan man ikke gå så langt. Men som kristelig organisation skal man også se på, hvor langt kan man tillade sig at gå."
Men nogen undskyldning vil DR2s programchef, Michael Thouber, som også har ansvaret for Absurdistan, ikke give: "Jeg har ikke tænkt at give nogen undskyldning, men jeg vil da godt bede om syndernes forladelse," siger han og tilføjer: "Programmet er skabt som satire på DR3, der henvender sig til unge. Målet har været, at få en gruppe i tale om tro og religion, som er meget svære at få i tale. Og så må man tage nogle helt særlige greb i brug." (JP)

5/6 2013
De tyrkiske myndigheder anholder 25 personer for at sprede hvad politiet kalder falske rygter om demonstrationer og kampe via sociale medier. Rygterne blev ifølge politiet spredt for at opildne en stemning blandt tyrkiske demonstranter. (CNN)

27/5 2013
Efter to islamisters drab på en soldat i Woolwich vil den britiske indenrigsminister Theresa May nu forsøge at hindre, at yderliggående islamister kan hverve tilhængere via ekstremisthjemmesider og medierne ved at øge mulighederne for at overvåge og regulere datakommunikation.
Ligeledes foreslår regeringen at forbyde tv-stationerne at bringe udtalelser og interviews fra yderliggående imamer og islamister.
"Der er ingen tvivl om, at folk kan se ting og sager på internettet, som kan føre til radikalisering", udtaler May til Guardian.
Hun antyder, at der kan blive tale om at blokere for ekstremisthjemmesider, lempelse af mulighederne for at forbyde organisationer og fornyet pres på universiteter, koranskoler og moskeer, som skal tvinges til at afvise såkaldte hadimamer, skriver Guardian.
Bliver det nødvendigt, vil indenrigsministeren også pålægge søgemaskiner at fjerne henvisninger til ekstremisthjemmesider.
Drabet i Woolwich får også regeringen til at genfremsætte et forslag, som giver sikkerhedstjenesterne øget adgang til at overvåge emails, telefonsamtaler og sociale medier. Forslaget var oprindeligt opgivet efter ønske fra koalitionspartneren de liberale demokrater, men fremføres nu atter af indenrigsminister May. (Politiken)

26/5 2013
Efter drabet på soldaten Lee Rigby i Woolwich anholdes elleve personer forskellige steder i Storbritannien for "racist or anti-religious" kommentarer på Twitter. Samtidig opfordres soldater til ikke at bære uniform på offentlige steder. (dailymail.co.uk; sky)

22/5 2013
New York Times angriber på lederplads Obama-administrationen for at true pressens fundamentale frihed til at indsamle nyheder. Regeringen hævder i kriminalundersøgelsen af en nyhedslæk fra egne rækker, at en Fox News tv-journalist er "medsammensvoren". Det drejer sig om James Rosen, Fox's Washington-korrespondent, der i 2009 rapporterede, at Nordkorea planlagde en missilaffyring som svar på FNs sikkerhedsråds fordømmelse af landets atomprøvesprængninger. Justitsministeriet undersøgte artiklens kilde og anlagde sag mod Stphen Jin-Woo Kim for at lække klassificeret information. Føderale anklagere bad så en dommer om tilladelse til at undersøge Rosens personlige emails, idet der var grund til at tro han er "medsammensvoren" i lækken. FBI fik hemmelig adgang til disse mails i maj 2010, ligesom man også fik adgang til telefonsamtaler med ansatte i det Hvide Hus og på Fox News. Bladet konklucerer der er flere tegn på at Obama-administrationen er gået over sine grænser for at finde og lukke munden på egne insidere - sagen kommer oven i den hemmelige gennemgang af ansattes mail hos Associated Press - og at Obama-administrationen alt i alt udviser en "heavy tilt toward secrecy and insufficient concern about a free press". (NYT)

19/5 2013
EUs bestræbelse på at straffe de europæiske politiske partier i EU-parlamentet med bøder, hvis de ikke respekterer unionens "værdier", møder modstand i Folketinget. Et flertal i Folketingets Europaudvalg kræver, at europaminister Nicolai Wammen (S) garanterer, at Kommissionens forslag ikke vil føre til forfølgelse af politiske modstandere, man vil støtte EU-Kommissionens forslag. "Betingelsen er, at Nicolai Wammen kan svare på, hvad partierne kan få bøder for. Det skal være afgrænset, så det ikke kan bruges til nogen politisk vendetta over for modstandere. Der må være klare objektive kriterier for de bøder," siger Venstres EU-ordfører, Lykke Friis, efter at Europudvalget fredag udstyrede europaministeren med et såkaldt betinget mandat for de videre forhandlinger.

Kravene er blandt andet blevet fremsat af Europa-Parlamentets socialdemokratiske gruppe, der ifølge dens formand, østrigeren Hannes Swoboda, ser dem som et værn mod, at der gives EU-støtte til "højreorienterede og fremmedfjendske partier, som systematisk fører kampagne mod EU's værdier og principper."
Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Enhedslistens afviser helt EU-Kommissionens forslag.
"Det ville svare til, at Folketinget sad og idømte bøder til partier med de forkerte meninger. Derfor er det dybt problematisk, at Europa-Parlamentet nu vil straffe partier for deres holdninger,´ siger Enhedslistens EU-ordfører, Nikolaj Villumsen. På mødet i Europaudvalget måtte europaministeren præcisere, at en formulering om, at kontrollen med de europæiske partier også gælder "de underliggende partier på nationalt niveau samt partiernes medlemmer´ ikke betyder det, det lægger op til: Nemlig at de europæiske partier risikerer bøder, hvis nationale partier eller partimedlemmer udtaler sig i strid med unionens værdier. "Europaministeren har præciseret, at det ikke skal omfatte de nationale partier og politikere samt at det ikke skal bruges til sindelagskontrol. De ting er altså allerede ændret i hans mandat," siger Lykke Friis. Wammen understreger i en mail, at regeringen ligesom en række andre landes regeringer har "forbehold over for dele af forslaget": "Når det er sagt, svarer forslaget i vidt omfang til de eksisterende regler. Det søger at styrke de europæiske partiers stilling, samtidig med at der stilles krav til regnskabsførelse m.v. og overholdelse af grundlæggende værdier som demokrati, retsstatsprincipper og respekt for mindretal." (Inf.)

15/5 2013
Det afsløres i USA at en række journalister har fået beslaglagt oversigterne over deres telefonopkald hos telefonselskaberne i foråret 2012 af en statsadvokat fra justitsministeriet. Anledningen er eftersøgningen af en kilde til en artikel offentliggjort af AP 7. maj 2012, der beretter om CIAs forhindring af et al-Qaeda attentat mod et passagerfly i Yemen på årsdagen for drabet på Osama bin Laden. Både borgerrettighedsgrupper, medie-brancheforeninger og det republikanske parti protesterer og kræver justitsminister Eric Holders rolle undersøgt. (Information)

11/5 2013
Instruktøren Katryn Bigelow og manuskriptforfatteren Mark Boal blev i forbindelse med Bin Laden-filmen Zero Dark Thirty censureret af CIA. Ifølge et offentliggjort CIA-dokument havde CIA held af at presse Mark Boal til at fjerne flere scener, der ville have stillet CIA i et dårligt lys. Blandt de scener, der aldrig kom med, var en scene, hvor CIA aktivt brugte en bidsk hund i forbindelse med et forhør. Fjernet er også en scene, hvor CIA-agenter fejrer Bin Ladens endeligt på et tag i Islamabad og i begejstring skyder op i luften med en Kalasjnikov. Af et CIA-dokument, som blev offentliggjort sidste år, fremgår det blandt andet: "Han (Boal.red) er gået ind på at dele manuskriptet og detaljer med os, så vi er absolut trygge ved, hvad han viser." Manuskriptforfatteren afviser i en udtalelse kategorisk, at CIA har haft nogen som helst indflydelse på filmen. Men han erkender, at at man fulgte visse CIA-anmodninger om at skjule oplysninger om operationen og deltagernes identitet. "Men som tilfældet er med ethvert kunstnerisk arbejde, så lå den endelige afgørelse om indholdet, hos filmskaberne." (JP)

4/5 2013
En international petition kræver Kina skal respektere ytringsfriheden og løslade skribenter, der er "unjustly imprisoned forexercising this most fundamental right". Mere end hundrede forfattere og kunstnere har skrevet under, bl.a. nobelpristagerne J.M. Coetzee, Nadine Gordimer, Wole Soyinka, Tomas Tranströmer og Mario Vargas Llosa samt forfatteresom Ian McEwan, Tracey Emin, Edward Albee, Salman Rushdie, EL Doctorow og DonDeLillo. Petitionen fokuserer på den fængslede fredspristager fra 2010 LiuXiaobo og hans kone Liu Xia, der lever i stuearrest, plus "more than 40 other writers and journalists currently jailed for their work". De skriver: "We cannot ... listen to China's great and emerging creative voices without hearing the silence of those whose voices are forcibly restrained." De fortsætter: "Our plea to China's new leaders is simple. Respect and protect the right of our colleagues, and all of China's citizens, to freedom of expression. Respect and protect the right of Chinese citizens to a free and independent press. Respect and protect the right of writers to write, publishers to publish, and artists of all disciplines to create and present their work without fear of reprisal. Release all those unjustly imprisoned for exercising this most fundamental right. Creativity is strength. Freeing China's creative voices will enrich us all."

Samtidig fokuserer en PEN-rapport på det farlige klima for forfattere i Kina, hvor man undersøger mere end hundrede forfattere, der er blevet "jailed, assaulted,held in extrajudicial detention, or forced into exile during governmental crackdowns." Rapporten undersøger også "crackdowns on dissident voices" i Tibet, Xinjiang og Indre Mongoliet og indeholder artikler af ti af Kinas førende dissidenter, bl.a. digteren Liao Yiwu, der blev fængslet efter hans digt "Massakre" i 1989 fordømte drabene på den Himmelske Freds Plads. For præsidenten for PEN International, John Ralston Saul, er der "no honour in stripping writers of their rights simply for saying what they believe, and no pride in employing tens of thousands of internet police to limit the communications of citizens" og kræver en række "fair og realistiske" forandringer i kinesisk politik på området. (Guardian)

Efter "forhandlinger" med muslimske organisationer undlader Coca-Cola i Sverige at bruge navnet "Muhammed" i en kampagne. I kampagnen, der er international, vil læskedrikfirmaet fremstille flasker med de mest almindelige navne blandt unge i hvert land. I Sverige trykker man de 144 mest almindelige kvinde- og mandenavne blandt 12-29-årige - men udelader altså eet af dem. Firmaets marketingchef Gustaf Wetterwik lægger vægt på, at der ikke ligger nogen form for diskrimination bag beslutningen om at fravælge Muhammed. "Det er af respekt, at vi har taget den beslutning", siger han. (KD)

1/5 2013
Den 18-årige Cameron D'Ambrosio fra Methuen, Massachusetts, lægger et stykke rap-lyrik på sin Facebook-side og anholdes kort efter, anklaget for terrorisme. Byens skolerådmand Judy Scannell fik en henvendelse fra en anden elev på Methuen High School der havde set Facebook-opdateringen og henvendte sig til politiet. Sangen indeholder en henvisning til Boston Marathon-bombningen og kalder det Hvide Hus et "federal house of horror". Ligeledes hævder teksten, at d'Ambrosio som rapper vil blive mere berømt end bombningen. Sangen indeholder ingen specifikke trusler mod nogen personer. Anklagen lyder, at han dermed har kommunikeret en terrortrussel, en forbrydelse med en strafferamme på tyve års fængsel. Fire uger senere er han stadig fængslet med en kaution på 1 mill.$. (dailymail.co.uk) 

27/4 2013
Grækenland fjerner to antikke statuer fra en olympisk udstilling i Doha, Qatar, efter at arrangørerne insisterede på at dække statuernes genitalier til.
Det græske kulturministerium besluttede at sende statuerne hjem igen: "Arrangørerne i Qatar ville dække statuerne til med sorte klude. Så derfor bliver de ikke vist på udstillingen", udtaler Grækenlands vice-kulturminister, Kostas Tzavaras. Ifølge en talskvinde fra museet i Qatar var det samfundets behov, der var udslaggivende: "Beslutningen om at fjerne statuerne var baseret ud fra udstillingens flow, bevidsthed om hvad der når ud til skoler og familier, og ønsket om at være følsomme i forhold til samfundets behov og standarder." (tv2.dk)

26/4 2013
En 11 mand stor gruppe af jihadister anført af Irfan Naseer modtager deres domme for terrorplanlægning i England ved Woolwich Crown Court. Angiveligt var deres plan at detonere 7-8 kraftige bomber, sandsynligvis i Birmingham, i et forsøg på at overgå 9/11 og 7/7-angrebene. Gruppen mente ikke, at 7/7-angrebet med 52 dræbte anrettede "tilstrækkelig skade", fremgår det af aflytninger MI5 har lavet af gruppens planlægning. Man.overvejede også at forgifte dørhåndtag og køre ind i menneskemængder med biler påspændt skarpe klinger. Naseer idømmes femdobbelt livstid, den øvrige bande får ialt 72 års fængsel. Naseer er farmaceutstuderende og ifølge dommeren en kompetent fremstiller af bomber, med tæt forbindelse til al-Qaeda. Naseers motivation for de planlagte angreb er bl.a. de danske Muhammed-tegninger. I en martyrvideo fremstillet under et træningsophold i Pakistan siger han blandt andet: "You people think that by making these cartoons of the Prophet that you are going to deface him. No, you will never achieve this, only thing you will achieve is suicide bombers on your streets spilling so much blood that you'll have nightmares for the rest of your miserable lives." Angrebsplanerne var finansieret af fingerede velgørenhedsindsamlinger. (telegraph.co.uk, guardian.co.uk)

25/4 2013
Efter flere års forarbejde vedtages loven Defamation Act af begge Parlamentets kamre i Storbritannien. Hermed indskrænkes adgangen til anlæggelse af injuriesager i landet, der indtil nu har været kendt for sin "libel tourism", hvor folk fra mange lande har kunnet anlægge og vinde injuriesager med enorme erstatningsbeløb. Formålet er at finde en fair balance mellem ytringsfrihed og personers beskyttelse af deres ry og rygte. Loven består af flere dele. Folk, der vil anlægge sag skal nu kunne vise, at de har lidt alvorlig skade før de kan sagsøge om injurier; der indføres beskyttelse af "responsible publication on matters of public interest"; der er øget beskyttelse af bestyrere af websites, der huser bruger-genereret indhold, så disputter løses direkte med forfatterne til dette indhold; der indføres beskyttelse af "truth and honest opinion" i stedet for som hidtil af "fair comment". (services.parliament.uk)

19/4 2013
Efter voldsom mediekritik forsøger forlaget Kabusa at trække den svenske udgave af Jakob Martin Strids børnebog "Mustafas kosk" tilbage. Bogen udoom i 2002, men har fået fornyet opmærksomhed, måske på grund af en sag om den islamistiske socialdemokrat Omar Mustafa. Forlægger Kerstin Aronsson har modtaget mange henvendelser fra læsere, der ikke forstår, hvordan bogen nogensinde er udgivet i Sverige. Strid selv udtaler:, at "... bogen er en kærlig, inkluderende og humoristisk skildring af en indvandrer set fra et barns øjne", ligesom han undrer sig over, at den danske udgave blev anset for venstreorienteret medens den svenske nu anklages for racisme. Han tilføjer: "Man er ikke automatisk skånet for humor, fordi man er indvandrer eller muslim. Ifølge den logik kan vi kun lave sjov med hvide, heteroseksuelle mænd." (dr.dk)

17/4 2013
Tv-værten Riham Said tager hijabben af i protest under et interview med den muslimske imam Yousef Badri på den ægyptiske tv-kanal An-Nahar.
Motivationen er, at Badri havde krævet, at Said skulle bære hijab under interviewet. Den religiøse leder kræver under interviewet, at hun igen tager den på, hvortil hun svarer: "Jeg kommer ikke til at tage den på. Jeg kan bære den for Gud, men ikke for dig." Hertil svarer Yousef Badri: "Som du ved, har jeg sagsøgt Al-Nahar TV. Retssagen er i maj. Jeg vil lukke denne kanal.". Riham Said fremhæver så det faktum, at Yousef Badri havde bedt om 1.000 ægyptiske pund for at deltage i interviewet: "Hvilken slags gejstlig beder om tusind pund? Det er den type, som sagsøger tv-kanaler, angriber medier og iscenesætter et spil for galleriet for seerne. Det er uheldigt at sådanne folk forkynder vor religion" siger hun og forlader herefter studiet. Tv-værtindens reaktion tiltrækker sig opmærksomhed i Ægypten og spredes på YouTube og sociale medier. (The Times; http://www.youtube.com/watch?v=z2rL6NDoyKg)

16/4 2013
Den tyrkiske pianist Fazil Say dømmes skyldig i at have fornærmet islam og idømmes 10 måneders betinget fængsel. Han blev dømt for forskellige udsagn på Twitter, fx. "Jeg ved ikke om du har bemærket det, men hvis der er en lus, en utilpasset, en taber, en tyv eller et fjols, så er det altid en muslim." Efter dommen i Istanbul fastholder Say sin uskyld og gentager, at dommen er politisk motiveret. Dommen har igen vakt bekymring over den stigende sammenblanding af religion og politik i Tyrket og en betydelig stramning af ytringsfriheden. Sagen er en blandt flere, der er rejst mod en tyrkisk kunstnere og intellektuelle for at kritisere islam. Say har blandt andet arbejdet med New York Philharmonic, Berliner-symfonikerne og andre orkestre og været kulturambassadør for EU. (BBC Online)

Den ægyptiske universitetsprofessor Mona Prince suspenderes fra sin stilling på grund af klager fra studerende over udsagn hun har fremsat i sine timer. På Princes kursus i konversation ved Suezkanalens Universitet havde hun bragt emner op angående religiøs sekterisme og kvindeundertrykkelse, hvilket fik studerende til at anklage hende for at fornærme islam. Universitetets ledelse tager klagen op og suspenderer Prince, idet man hævder ikke at kunne beskytte hende på campus, ligesom man anklager hende for foragt for islam i undervisningen, for udsagn hun har fremsat på Facebook samt for svigtende fremmøde på universitetet. (dailynews.egypt)

14/4 2013
Rygter om Muhammed-tegning udløser uro blandt muslimer på Oslo-skole. Eleven Rahma Ibrahim på Sogn Videregående Skole sætter et mindre oprør i gang, idet hun hævder, at en af lærerne har tegnet profeten Muhammed på tavlen. Læreren havde talt generelt om symbolik i tegninger og illustreret det med en tegning af Jesus. Ibrahim var ikke selv til stede i klassen, men hører om begivenheden i skolegården og føler sig krænket. Rektor Thomas Kofod og lærer Ali Bouabdillah indkalder efterfølgende til et møde for at få klaret misforståelsen. I mellemtiden arbejder Ibrahim på at mobilisere elever til mødet. Den tegnende lærer, der selv er muslim, forlader mødet, da han ser det store fremmøde, og har ikke siden vist sig på skolen. NKR skriver, at man nu har tilknyttet den minoritetspolitiske tænketank Minotenk for at arbejde videre med eleverne i dialoggrupper. (nrk.no)

11/4 2013
Det amerikanske nyhedsbureau Associated Press (AP) ændrer sin definition af ordet "islamist". Det hedder, at ordet ikke må anvendes som "a synonym for Islamic fighters, militants, extremists or radicals." Derfor opgives den hidtidige definition, der lød: "Supporter of government in accord with the laws of Islam. Those who view the Quran as a political model encompass a wide range of Muslims, from mainstream politicians to militants known as jihadi." Nu lyder definitionen i stedet: "An advocate or supporter of a political movement that favors reordering government and society in accordance with laws prescribed by Islam. Do not use as a synonym for Islamic fighters, militants, extremists or radicals, who may or may not be Islamists. Where possible, be specific and use the name of militant affiliations: al-Qaida-linked, Hezbollah, Taliban, etc. Those who view the Quran as a political model encompass a wide range of Muslims, from mainstream politicians to militants known as jihadi." Ændringen sker efter lobbyisme fra The Council on American-Islamic Relations (CAIR). AP har for nylig også vedtaget ikke længere at bruge udtrykket "illegal immigrant". (usnews.com)

7/4 2013
Den islamistiske bevægelse Hefazat-e-islam i Bangladesh kræver hurtig dødsstraf over "ateistiske" bloggere og over talsmænd for den sækularistiske Shahbag-bevægelse. Kravet er eet blandt 13 krav, som bevægelsen stiller til den regerende Awami-Liga ved en omfattende demonstration i Dhaka. De tretten krav, hvoraf hovedparten vil indskrænke ytrings- og religionsfrihed, lyder:
"1. Restore the phrase "Complete faith and trust in the Almighty Allah" in the constitution and repeal all the laws contrary to the holy Quran and Sunnah.
2. Pass a law in parliament keeping a provision of the maximum punishment of death sentence to prevent defaming Allah, Prophet Mohammad (pbuh) and Islam and smear campaigns against Muslims.
3. Take measures for stringent punishment against self-declared atheists and bloggers, led the so-called Shahbagh movement, and anti-Islamists who made derogatory remarks against the Prophet.
4. Stop infiltration of all alien-culture, including shamelessness in the name of individual's freedom of expression, ant-social activities, adultery, free mixing of male and female and candle lighting.
5. Make Islamic education mandatory from primary to higher secondary levels canceling the anti-Islamic women policy and anti-religion education policy.
6. Officially declare Qadianis (Ahmadiyyas) as non-Muslim and stop their propaganda and all conspiratorial ill-moves.
7. Stop setting up sculptures at intersections, schools, colleges and universities across the country.
8. Lift restriction on saying payers in all mosques across the country, including Baitul Mukarram National Mosque, without any hassle and remove obstacles to carrying out religious activities.
9. Stop evil efforts to spread hatred in the mind of young generation regarding Islam through the misrepresentation of religious dresses and cultures in the media.
10. Stop anti-Islam activities by NGOs across the country, including in the Chittagong Hill Tracts, and evil attempts of Christian missionaries for conversion.
11. Stop attacks, mass killing, oppression and indiscriminate shooting on Alem-Ulama, devout followers of the Prophet and towhidi janata (revolutionary people).
12. Stop threatening teachers and students of Qawmi madrasas, Islamic scholars, imams and khatibs and conspiracies against them.
13. Free immediately all the arrested Islamic scholars, madrasa students and towhidi janata and withdraw all false cases filed against them, compensate the victims and bring the assailants to justice." (news.priyo.com)

30/3 2013
Ægyptens justitsminister Talaat Ibrahim giver ordre til en anholdelse af Bassam Youssef, en af landets bedst kendte satirikere. Youssef har gjort grin med den islamistiske præsident Mursi og hans Muslimske Broderskab på sit tv-program, El-Bernameg (Showet), som udsendes i den bedste sendetid fredag på en privat satellitkanal og er kendt for sine imitationer af præsidentens taler og gestikuleren. Ægyptens nyhedsbureau Mena hævder, at Youssef også beskyldes for at have fornærmet islam. Youssef har på Twitter bekræftet oplysningerne og siger, at han vil melde sig hos statsanklageren søndag. For en uge siden beordrede myndighederne adskillige oppositionsaktivister anklaget for at opildne til vold mod Mursi og det regerende Muslimske Broderskab, blandt dem en bloggeren Alaa Abd El-Fattah, et af symbolerne på opstanden mod Hosni Mubarak i 2011. (JP)

28/3 2013
Politiet kræver en 29-årig mand fra Aarhus varetægtsfængslet for bombetrusler mod buspassagerer og tegneren Kurt Westergaard onsdag, oplyser Østjyllands Politi. Politiet sigter den 29-årige mand for trusler, fordi han angiveligt "under en tur i en bybus onsdag klokken 11.26 i det vestlige Aarhus, fremkom med bombetrusler mod bussen samt tegneren Kurt Westergaard", oplyser vagtchef Peter Hunniche. Politiet blev tilkaldt af en medpassager, der følte sig truet. Betjente fra Østjyllands Politi affyrede varselsskud mod den arabisk udseende mand, der råbte, at han var terrorist, og stak af fra politiet. Han blev anholdt klokken 13.01 på et stisystem p Gudrunsvej i Brabrand. "Vi betragter sagen som opklaret og leder ikke efter andre", sagde politikommissær Mogens Brøndum til Ritzau. (JP)

Salafistprædikanten Alami Abdel kræver stening af den tunesiske pige Amina Tyler, der har lagt et topløst foto på Facebook. Adel, der leder Kommissionen for Fremme af Dyd og Modarbejdlse af Synd, udtaler: "Ifølge Guds lov fortjener hun 80 til 100 piskeslag, men det hun har begået fortjener meget mere end det. Hun fortjener at blive stenet til døde og må sættes i karantæne for det hun har gjort er en epidemi." Han tilføjer: "Hun er som en der lider af en alvorlig og smitsom sygdom, og hun må isoleres og behandles." Amina har tisluttet sig den ukrainske feministbevægelse FEMEN og poserer topløs, rygende en cigaret med et arabisk udsagn skrevet over brystet med sort: "Min krop tilhører mig." Amina hævdes at være blevet afleveret af sine forældre til et psykiatrisk hospital i Tunism og tunesiske medier siger hendes forbrydelse taxeres til to års fængsel plus en bøde efter tunesisk lov. En international petition udnævner 4. april til aktionsdag for Amina, og mere end 10000 har undreskrevet et krav om retsforfølgelse af dem, der truer hende. Samtidig hackes FEMENs hjemmeside af islamistiske aktivister, der anbringer korancitater og udsagn som "Takket være Gud har vi hacket denne umoralske side, og det er kun begyndelsen." (alarabiya.net)

23/3 2013
Islamisk Trossamfund i København fortryder alligevel ikke deres delagtighed i Muhammedkrisen, sådan som det tidligere forlød, bl.a. i International Herald Tribune. På et debatmøde udtaler lederen Imran Shah: "Det er fuldstændig og totalt forkert, at vi fortryder. (...) Hvis vi havde vidst, hvad der ville ske, så havde vi valgt en anden retning." (WA)

19/3 2013
Den sydkoreanske rapper PSY med hittet "Gangnam Style" ændrer titel og tekst på sit nye nummer for ikke at støde arabere. Titlen var "Assarabia" - et koreansk slangord, der udtrykker begejstring. PSY har dog endnu ikke meddelt, hvad titlen bliver ændret til. (b.dk).

15/3 2013
Den islandske indenrigsminister Ögmundur Jónasson vil indføre internetcensur med henblik på et forbud mod porno på nettet. I en henvendelse til ministeren peger 42 internationale ytringsfrihedsorganisationer på at en sådan politik vil medvirke til at legitimere autoritære staters netcensur. (WA)

13/3 2013
Den franske regering planlægger lovgivning, der skal afkræve internetudbydere at give al nettrafik samme prioritering. Argumentet er, at de existerende regler ikke beskytter ytringsfriheden online og ikke giver fair konkurrence mellem folk der lægger ting på nettet. Iagttagere siger, at et sådant initiativ kan komme til at afføde lignende regler for "net-neutralitet" i EU. Talsmænd for ytringsfrihed som gruppen "La Quadrature du Net" siger, at initiativet går imod samme regerings ideer om at lovgive imod "hate-speech" på sociale internetfora. (International Herald Tribune)

Kulturminister Marianne Jelved fremlægger lovforslag betitlet "Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Forbud mod fremme af terrorisme i programvirksomhed m.v.)". Det hedder her: "Der kan endvidere fastsættes regler om, at programmerne ikke på nogen måde må tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans, ligesom der kan fastsættes regler om, at programmerne ikke på nogen måde må fremme terrorisme."
I et høringssvar peger Dansk Journalistforbund, Danske Medier, DR, Institut for Menneskerettigheder, Retspolitisk Forening, SLS og TV2 DANMARK A/S alle på, at lovforslaget ikke indeholder en tilstrækkelig afgrænsning og beskrivelse af udtrykket "fremmer terrorisme"."

En expertgruppe i Norge anbefaler kriminalisering af antifeministisk "trakassering". I en rapport til regeringen udtaler gruppen nedsat af "Reform - ressurssenter for menn" følgende: "Vi anbefaler at regjeringene i hvert av de nordiske landene sørger for at trusler og trakassering på grunnlag av kjønn er straffbare. I de nasjonale lovverk må ytringer på nett straffes på lik linje med ytringer i andre medier og i offentligheten for øvrig. Et slikt vern er ikke på plass i alle de nordiske landene." Rapporten definerer antifeminisme som følger: "Antifeminisme er: - holdning, væremåte og handling. - motstand mot feminisme og likestilling. - et ønske om å gjenskape en hierarkisk samfunnsorden hvor heterofile menn er privilegerte. - motstand mot å utfordre kjønns-, seksualitet- og rasekategorier." (nrk)

7/3 2013
Ekstra Bladet beskriver i en artikel flyttevognens rute, da islamkritikeren Lars Hedegaard flytter til en hemmelig adresse. Politiet stopper gentagne gange bladets reportere, hvorfter de taber sporet. Efterfølgende kritiseres bladets disposition som et nyt "lavpunkt" i dets historie. (EB, Journalisten)

5/3 2013
To bevæbnede mænd truer Kurt Westergaards gallerist Erik Guldager. Iklædt uniformslignende påklædning opsøger de galleristen på Galleri Draupner i Skanderborg og truer ham med pistollignende genstande og et baseballbat, oplyser Sydøstjyllands Politi. Galleriet er kendt for at have udstillet Muhammedtegninger.
Den ene mand beskrives som sydlandsk udseende, 180-185 centimeter høj og kraftig og muskuløs af bygning. Den mand, der truer ejeren, er ligeledes sydlandsk udseende, omkring 175 centimeter høj og almindelig af bygning. De forlader stedet i en bil med nummerplade fra en stjålen bil.
Det viser sig siden, at mændene stjæler et kunstværk, som de tror indeholder tusind tusindkronesedler- der imidlertid består af ubrugelige pengekopier. (ritzau, jp)

4/3 2013
Et finsk toiletpapirfirma har måttet trække et sæt toiletruller tilbage efter protester fra norske kirkeledere. Firmaet "Metsa Tissue" hævder det forsøgte at viderebringe kærlighedsbudskaber hentet fra internettet. Firmaets talsmand Christina von Trampe siger, at "Folk kan godt lide at læse små, glade budskaber, når de sidder på toilettet." Firmaets ruller bærer ofte vittige citater, poesi eller filosofiske udsagn. Blandt budskaberne var imidlertid i dette tilfælde citater fra Matthæusevangeliet og det Første Korintherbrev. Det har fået biskoppen af Tunsberg i Norge, Laila Riksaasen Dahl til at protestere: "Dette er dårlig smag og mangel på respekt" udtaler hun til det religiøse tidsskrift Vaart Land. Protesten har fået firmaet, der producerer mærket Lambi til salg i Danmark, Norge og Sverige, til at trække produktet tilbage og love at videreføre produktionen med nøjere screening af de valgte citater. (theglobeandmail.com)

2/3 2013
Politiet i Bangladesh har anholdt fem studenter for mordet på en islamkritisk blogger i februar, Ahmed Rajib Haider, arkitekt og ateist. Politiets talsmand, Monirul Islam, siger, at de fem anholdte har tilstået mordet.
De begik det, siger talsmanden, efter instruktion fra lederen af gruppen Jamaat-e-Islamis ungdomsafdeling i Bangladesh, der nu eftersøges. Alle fem anholdte er unge mænd fra Dhaka, hovedstaden i Bangladesh. De er mellem 19 og 26 år og studerer på et privat universitet.
Anholdelsen følger kort efter en krigsforbryderdomstol i Bangla Desh har dødsdømt lederen af Jamaat-e-Islami, Delwar Hossin Sayedee, for massemord, voldtægt og andre grusomheder under landets nimåneders befrielseskrig mod Pakistan i 1971.. En anden Jamaat-leder, Abdul Quader Mollah, fik livsvarigt fængsel i februar for sine handlinger under krigen, og yderligere syv topledere fra Jamaat retsforfølges for deres rolle i grusomheder under krigen. (JP, Guardian)

1/3 2013
Både den britiske Channel 4 og BBC afviser at filmatisere Lloyd Newsons stykke "Can We Talk About It", der omhandler medier og politikeres tøven med at omtale farerne ved islamisme og sharia-lovgivning. Stykket er sat op af avantgardeteatergruppen DV8 Physical Theatre, hvis produktioner retter sig mod efterfølgende filmatisering. Stykket indrager figurer på tværs af det politiske spektrum og tematiserer ytringsfrihed og censur med udgangspunkt i bl.a. Rushdie- og Muhammedkriserne - og har vundet priser i Tyskland og Australien. De to kanaler har tidligere indspillet Newsons stykker med stor succes, men BBC afviser med henvisning til budgetforhold, mens Channel 4 siger det er på grund af det "aktuelle klima". (One Law For All)

Den engelsk-sprogede version af Al-Qaeda-magasinet "Inspire" opdaterer sin dødsliste. Listen, der markedesføres under overskriften "Wanted: Dead or alive for crimes against Islam" omfatter nu: Carsten Juste, Terry Jones, Kurt Westergaard, Geert Wilders, Lars Vilks, Stéphane Charbonnier (udgiveren af Charlie Hebdo), Flemming Rose, Morris Sadek (der gjorde den arabiske verden opmærksom på filmen "Innocence of Muslims"), Salman Rushdie, Ayaan Hirsi Ali og Molly Norris (der foreslog en alle-tegner-Muhammed-dag), LIsten publiceres med sloganet "Yes we can. A bullet a day keeps the infidel away"-
En anden artikel i nummeret opfordrer til drab på statsoverhoveder i USA, England, Frankrig og nævner at afgåede statsmænd som Clinton, Bush, Blair og Sarkozy er nemme ofre. (The Sun; MEMRI)

 

En domstol i Bani Suef (Øvre Ægypten) afviser en appel for Rzik Nagy og Mina Fara, ti og ni år gamle. De to blev anholdt i april 2012 og anklaget for vanhelligelse af Koranen efter en lokal imam hævdede at have set dem tisse på en Koran. Ifølge menneskerettighedskomiteer overtræder retsforfølgelsen af de to analfabetiske børn to regler: som kristne skulle de ikke høre under en shariadomstols jurisdiktion, og den civile domstol blev presset af lokale imamer.
Samtidig siger fader Rafic Greiche, talsmand for den katolske kirke i Ægypten i en kommentar, at det foregår en voksende islamisering, idet det muslimske Broderskab i stilhed erstatter lokale embedsmænd med folk, der er loyale over or broderskabet. Det indebærer, hævder han, at islamistiske extremister i stigende grad kan handle uden frygt for retsforfølgelse. Således begik islamistgrupper 24/2 for anden gang hærværk mod et kirkebyggeri i Shubra al-Kheima, Kairo. (Asianews)25/2 2013
Pakistans repræsentant i FNs Menneskrettighedsråd taler på vegne af OIC for kriminalisering af religionskritik som en implementering af Wien-deklarationen (1993):
"There are emerging challenges and issues which need to be addressed by international human rights law. The growing trends of racism, racial and religious discrimination including xenophobic tendencies are threatening the multicultural fabric of many of our societies. Negative stereotyping or defamation of religions is a contemporary manifestation of religious hatred, discrimination and xenophobia. While the freedom of expression is sacrosant, it must not be exploited to incite hatred against any religion and violence against its followers. The Council took a a historic step in the right direction through the adoption by consensus of the OIC resolution 16/18 in March 2011 which speaks to many of these issues. We must now focus on the implementation of the commitments we have all jointly undertaken in theis resolution. In doing so we will strenghten both the letter and spirit of the VDPA." (Wien-deklarationen)
Den saudiske repræsentant fulgte op ved at prise den saudiske indsats for tolerance: "These endeavors culminated in the inauguration in Vienna, on 26 November 2012, of the King Abdullah bin Abdulaziz World Center for Inter-Faith and Inter-Cultural Dialogue which is seeking to eliminate bigotry, disseminate a culture of tolerance, coexistence and respect for cultural and religious diversity, encourage purposeful and responsible human dialogue based on common denominators, and cultivate a spirit of tolerance, mutual understanding and respect for others. In ths regard, we are reiterating our call for the adoption of a United Nations resolution making it a criminal offence to malign divinely-revealed religions and their prophets and messengers and prescribing deterrent penalites for such acts in view of the increasing phenomenon of defamation of religions and their symbols by persons exploiting freedom of opinion and expression as a means to attack divinely-revealed religions without any moral or legal deterrent." (www.humanrightsvoices.org)

22/2 2013
14 danske forfattere publicerer i Politiken et manifest til forsvar for uindskrænket ytringsfrihed. Tekstens konklusion lyder: "Vi vil aldrig gå på kompromis med det synspunkt, at ethvert fredeligt og holdbart fællesskab begynder med, at vi anerkender hinandens ret til at være uenige - og at dette fællesskab overlever ved, at vi har mod til at forsvare denne ret, også på egne vegne." Tekstens underskrivere er Birgithe Kosovic, Elsebeth Egholm, Nis Jakob, Ulrikka Strandbygaard, Niels Brunse, Henrik Dahl, Rune T. Kidde, Nicolaj Stochholm, Erling Jepsen, Kim Leine, Inge Pedersen, Bente Scavenius, Alen Meskovic, Sven Holm og Martin Sundstrøm. Manifestet illustreres i Politikens internetversion, men ikke i papirversionen af en tegning af Per Marquard Otzen, der viser en person række tunge af et pantheon af guder omfattende Jesus, Buddha, Ganesh, Odin, Anubis og måske Muhammed - i så fald den første Muhammedtegning i Politiken siden Tøger Seidefadens undskyldning over for en arabisk sagfører i 2010 for at have optrykt Kurt Westergaards tegning fra Jyllands-Posten.

18/2 2013
Andet retsmøde afholdes i den tyrkiske blasfemisag mod pianisten Fazıl Say. Pga. en optræden i Alicante er han fritaget for fremmøde. Says forsvarer kræver frifindelse, dels med henvisning til hans ytringsfrihed, dels til et autistisk træk i hans personlighed. Sidstnævnte argument er en overraskende drejning, da der ikke er nogen officiel diagnose på den tyrkiske klaverstjerne. Han har altid talt utydeligt og snøvlende. Hvorvidt forsvarerens forklaring skal ses som knæfald for en problematisk lov eller som en sidste udvej fra fængsel, står ikke klart. Næste retsmøde er berammet til 15. april. Den britiske version af skribentorganisationen PEN har for nylig kastet sig ind i hans forsvar, bl.a. på sin egen hjemmeside og på https://www.thunderclap.it. (b.dk)

17/2 2013
Iran forbyder buddhastatuer. Embedsmænd konfiskerer statuer og figurer af den indiske religionsstifter for at beskytte landet mod en "kulturel invasion". Mange vestlige effekter er forbudt i landet, men det synes at være første gang styret beskytter sig ved censur mod østlig kulturimport. De handlende hævder, at de fleste iranere udelukkende anskaffer buddhafigurer som dekoration. (Guardian)

10/2 2013
En muslimsk demonstration til støtte for Lars Hedegaards ytringsfrihed samler flere hundrede deltagere i København (DR)

9/2 2013
Talsmanden for Islamisk Trossamfund udtaler, at det var forkert, at en delegation fra Trossamfundet rejste til Mellemøsten i 2005 med en mappe med fornærmende billeder af Muhammed. Talsmand Imran Shah udtaler til DR: "Hvis vi havde kunnet forudsige, at der ville ske menneskelige og materielle ødelæggelser, så havde vi aldrig nogensinde taget den tur rundt i Mellemøsten." Udtalelsen falder i dagene efter drabsforsøget på Lars Hedegaard, som Islamisk Trossamfund hurtigt var ude og fordømme ved at understrege islamkritikerens ret til at ytre sig. Shah siger nu, at Trossamfundet var en medvirkende årsag til Muhammed-krisens eskalering: "Vi har sikkert været en faktor, der har været med i det. Ellers ville jeg jo ikke sige, at vi er kede af de menneskelige og materielle ødelæggelser, der har været. Især fordi det danske samfunds tryghed ligger os meget på sinde." (ritzau)

5/2 2013
Islamkritikeren Lars Hedegaard forsøges myrdet i gadedøren til den ejendom han bor i på Frederiksberg. En person i rød postjakke, der af nogle kilder beskrives som mørk og med mørkt tæt hår, og af andre som pakistansklignende, affyrer et skud forbi Hedegaards hoved. Manden havde under dække af at skulle aflevere en pakke lokket Hedegaard ned i gadedøren. Efter skuddet udbryder der håndgemæng mellem de to, personen affyrer igen pistolen der klikker. Herefter tager han flugten.
Vidner ser kort efter to mænd i skimasker - heraf een i rød jakke - kravle over hegnet til zoologisk have i nærheden, men en politijagt i haven ender uden resultat. Mange politikere tager afstand fra handlingen, der refereres i international presse. (tv2news, information.dk)

1/2 2013
I løbet af de seneste uger har britisk politi anholdt seks mænd under tredive i det østlige London, mistænkt for at have optrådt som moralpoliti i Whitechapel under den selvbestaltede titel "Muslim Patrol". Overvågningskameraer viser mændene chikanere forbipasserende, som de anklager for at være bøsser, drikke alkohol, gå utilsløret osv. og som de hævder ikke må færdes i deres område. (thesun.co.uk, pinknews.co.uk)

28/1 2013
Flere iranske journalister beskyldes for at samarbejde med regimets modstandere og fremmede nyhedsagenturer. Regeringsembedsmænd gennemsøger redaktionerne på aviserne Etemaad, Bahar, Arman og Shargh Sunday på jagt efter journalister, der hævdes at arbejde for farsi-sprogede kontrarevolutionære nyhedsorganisationer. Blandt de anholdte er Javad Daliri, chefredaktør af Etemaad, der beskrives som en reformistisk avis, skriver regeringsorganet Mashregh News. Daliri har tidligere afsnoet fængselsdomme for at samarbejde med regimemodstandere. To andre ansatte på Eternaad, Sasan Aghaie og Nasrin Takhiri, arresteres ligeledes. Også Soleyman Mohammadi, redaktør på avisen Bahar, og Milad Fadaie, politisk redaktør ved Iran Labor News Agency, arresteres også. Det samlede antal anholdte journalister kendes ikke. The Committee to Protect Journalists i New York City offentliggjorde i sidste måned en rapport, der viste at Iran har det næsthøjeste antal fængslede journalister - 45 - efter Tyrkiet med 49. (UPI)

17/1 2013
Tahawwur Rana idømmes 14 års fængsel ved retten i Chicago for at deltage i planer om terrrorangreb på Jyllands-Posten. Anklagemyndigheden havde krævet 30, forsvareren 9 års fængsel. Dommeren valgte blandt andet at følge forsvarenes indstilling om, at angrebet i København ikke havde til formål at skade den danske stat, men alene "det private selskab Jyllands-Posten". Rana blev i 2011 fundet skyldig på baggrund af indicier og hovedmanden David Headleys vidneudsagn. (jp.dk)

16/1 2013
En selvudnævnt "Muslim Patrol" patruljerer områder i det østlige London, hvor man vil indføre krav om alkoholforbud og "anstændig" påklædning i "Muslim areas". På videoer, som gruppen har lagt på YouTube, ødelægges reklamer for bh'er ved busstoppesteder, og folk på gaden antastes med krav om ikke at drikke. Videoerne er siden blevet fjernet fra YouTube. (eb.dk, thecommentator.com)

10/1 2013
14 bloggere idømmes 3 til 13 års fængsel af en domstol i det centrale Vietnam. De 14 var anklaget for at planlægge at vælte regeringen i forbindelse med reformpartiet Viet Tan, styret fra Californien. En del af de dømte er medlemmer af en katolsk gruppe, der har taget politiske sager som korruption og landreformer op. Phil Robertson fra Human Rights Watchs Asien-gruppe udtaler: "Disse personer er bloggere, land-aktivister, har fulgt eller forsøgt at følge dissident-retssager og har været involveret i dissident-aktiviteter som at støtte fattige og invalider." Ifølge HRW har fem af de dømte blogget til fordel for ytringsfrihed og flerpartisystem.
Samtidig dømmes en kvinde til 42 måneders fængsel i Ho Chi Minh-byen for at have "uddelt propaganda-pamfletter" og "sat dem op i flere bygninger" i byen. Sagerne vderefører en linje med adskillige domme efter dommen på syv års fængsel til juristen Cu Huy Ha Vu i april 2011, der blev dømt for at foreslå et flerpartisystem i landet. (NYTimes)

6/1 2013
En mand tæves og og brændes ihjel i Sindh-provinsen i Pakistan. Manden havde siden fredag siddet fængslet for at have vanæret koranen. "De fangede ham og overgav ham til politiet fredag morgen", udtaler en beboer fra landsbyen Seeta, Abdullah Memon. Manden var angiveligt i gang med at brænde koraner i byens moske. .Han bortføres fra politistationen af en hob af 200 lokale landsbyboere, der selv ville straffe manden. "De førte ham bort, tævede ham alvorligt og satte så ild til ham", siger den lokale polititalsmand Usman Ghani. Ifølge politiet er manden højst sandsynligt udviklingshæmmet. Han var ikke i stand til at svare p simple spørgsmål som navn og adresse, da han blev taget i politiets varetægt, siger Ghani. (AFP)

Redaktører og ansatte på avisen Journal News i Westchester, New York, modtager dødstrusler. Anledningen er, at avisen har publiceret et Google-kort, der viser addresserne på våbenejere i Westchester og Rockland amter - information, der er offentlig tilgængelig i staten New York. Den lokale ledelse i amtet Putnam har afvist at udlevere sådanne informationer til avisen, selvom de ved lov er offentligt tilgængelige. Adresser på Journal News-ansatte og deres børns skoler er blevet offentliggjort af kritikere, de har modtaget trusler om at de vil blive skudt på vej til deres bil, bloggere opfordrer hackere til at stjæle information om deres kreditkort, og to pakker med hvidt pulver er blevet sendt til redaktionen. (New York Times)

3/1 2013
Ytringsfriheden indskrænkes i Ægypten. Flere og flere journalister arresteres og anklages for "fornærmelser" af præsidenten. Således anklages Bassem Youssef for i sit satiriske tv-program at have krammet en rød pude med præsident Morsis portræt, ligesom en af landets førende aviser al-Masry al-Youm anklages for at have "offentliggjort falske nyheder, er udgør en fare for freden, den offentlige sikkerhed og præsidenten", fordi bladet fejlagtigt rapporterede at præsidenten skulle på hospitalet. Ifølge forfatteren Ashraf Khalil er dusinvis af journalister i de seneste måneder blevet afhørt og anklaget for lignende forseelser, og ifølge ham er det blevet vanskeligere at være journalist i det postrevolutionære Ægypten. Også Human Rights Watch advarer - Heba Morayef skønner, at fremtiden vil se endnu flere sådanne anklager, fordi forbuddet mod fornærmelse er indskrevet i den netop vedtagne forfatning i form af forbud mod enhver fornærmelse af profeten og "foragt" over for bestemte personer. (Politiken)