Michael Walzer: Venstrefløjen misforstod islamismen

charlie.png"In the three and a half decades since the Iranian revolution, I have been watching my friends and neighbors (and distant neighbors) on the left struggling to understand—or avoid understanding—the revival of religion in what is now called a “post-secular” age. Long ago, we looked forward to “the disenchantment of the world”—we believed that the triumph of science and secularism was a necessary feature of modernity. And so we forgot, as Nick Cohen has written, “what the men and women of the Enlightenment knew. All faiths in their extreme form carry the possibility of tyranny."

Læs Michael Walzers essay om islamismen og venstrefløjen i kølvandet på terroren i Paris her: http://www.dissentmagazine.org/article/islamism-and-the-left

 

”Charlie Hebdo har jo tigget og bedt om at blive angrebet”

Frederik_Stjernfelt_774776a.jpgJME_1.jpg

Dette er en forkortet udgave af essayet, som er publiceret i Frederik Stjernfelts og Jens-Martin Eriksens bog; ”De Anstændige”, Gyldendal 2013

Det er jo ikke terror. Der løber altså nogle gale franskmænd rundt. Undskyld, jeg siger det. Charlie Hebdo har jo tigget og bedt om at blive angrebet. Jeg har ikke ondt af disse franskmænd, der har gjort alt, hvad de kunne, for at provokere. Dem har jeg ikke for fem flade øre sympati for.”

Ville en person, der udtalte sig sådan kunne tiltales efter paragraf 136, stk. 2 i straffeloven, der kriminaliserer udtalelser, som billiger terror? I så fald burde man have tiltalt fhv. Udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen, for det var ham, som udtalte sin tilslutning til forfølgelsen og angrebet på Lars Vilks i 2010. Foroven er ofrets navn blot udskiftet med Charlie Hebdo. Hvordan kan man som anstændig nå så langt ud i sin appeasementpolitik overfor islamistiske trusler og anslag, at man ender med at blive offer for Mescalero-syndromet? Forklaring følger.

Læs mere: ”Charlie Hebdo har jo tigget og bedt om at blive angrebet”

 

The Prevention of Literature

george-orwell-v-616x364.jpgGeorge Orwell om ytringsfrihed

"In our age, the idea of intellectual liberty is under attack from two directions. On the one side are its theoretical enemies, the apologists of totalitarianism, and on the other its immediate, practical enemies, monopoly and bureaucracy. Any writer or journalist who wants to retain his integrity finds himself thwarted by the general drift of society rather than by active persecution."

"Literature is doomed if liberty of thought perishes. Not only is it doomed in any country which retains a totalitarian structure; but any writer who adopts the totalitarian outlook, who finds excuses for persecution and the falsification of reality, thereby destroys himself as a writer. There is no way out of this. No tirades against ‘individualism’ and the ‘ivory tower’, no pious platitudes to the effect that ‘true individuality is only attained through identification with the community’, can get over the fact that a bought mind is a spoiled mind ... At present we know only that the imagination, like certain wild animals, will not breed in captivity. Any writer or journalist who denies that fact — and nearly all the current praise of the Soviet Union contains or implies such a denial — is, in effect, demanding his own destruction."

http://www.orwell.ru/library/essays/prevention/english/e_plit

 

   

European leaders have long compromised free expression

bog_mandag_30-04-20_638011a.jpgJacob Mchangama

Only by reaffirming a genuine and principled defence of freedom of thought, expression and religion can Europe hope to create a society built on real tolerance and respect for diversity

By Index on Censorship / 16 January, 2015

http://www.indexoncensorship.org/2015/01/jacob-mchangama-european-leaders-long-compromised-free-expression/

   

Defending the right to be offended

revised-grid.jpgSe Index on Censorship / 23 December, 2013

For Index on Censorship magazine Samira Ahmed takes a look at 15 years of multiculturalism and how some people’s ideas of it are getting in the way of freedom of expression.  She reports on how artists, broadcasters and comedians worry about how religious offence is holding back some performers and producers.

http://www.indexoncensorship.org/2013/12/defending-right-offended/

 

   

Terroren i Paris og de islamiske staters hykleri

heini_2.jpg

"Kampen mod blasfemi og religionskritik har været en integreret del af toneangivende muslimske regeringers dagsorden i årtier, både nationalt og internationalt. Dermed har de selv næret den ekstremisme, som resulterede i terroren i Paris". Således skriver Heini í Skorini i dagens kronik i Berlingske. Læs hele kronikken her:

http://www.b.dk/kronikker/de-islamiske-staters-hykleri

   

Barfoed og brandstifterne

Frederik_Stjernfelt_774776a.jpgBirgithe_Kosovic.jpg

Niels Barfoed spørger, hvad den konfrontatoriske holdning i spørgsmålet om ytringsfrihed skal udmønte sig i. Svaret er ligetil: Den rettighed skal forsvares, ikke opgives

Frederik Stjernfelt

Birgithe Kosovic

Jens-Martin Eriksen

Information 16. januar 2015 (http://www.information.dk/521573)

»Hvad mener Niels Barfoed, imamerne og hele holdet omkring Politiken, der skal gøres efter angrebet på Charlie Hebdo? Hvordan skal islam sejre, hvilket jo er og bliver endemålet?«

Sådan kunne vi spørge, hvis vi var lige så bizart demagogiske som Niels Barfoed i Information den 13. januar. Men er der brug for denne militans i debatten om politiske modstanderes rettigheder? Den franske filosof Pascal Bruckner spørger i Le Figaro den 7. januar: »Man har halshugget nogle af vores intellektuelle. Vi har været i krig i årevis, men over for radikal islam har vi udvist en forkastelig eftergivenhed. Det bliver meget interessant at se brudlinjerne i dagene, der kommer. Skal vi vædde på, at alle de forskellige kollaboratører vil tale for, at vi skal indskrænke ytringsfriheden?«

Det er de retoriske midler, der nu er kommet i brug. En urimelig overdrivelse, der kun tjener til at afvise den debat, som man tilsyneladende foregiver at gå ind i.

Ikke bare bundter Barfoed os sammen med en række meget forskellige debattører, han tilskriver os også helt vanvittige synspunkter – såsom udryddelsen af islam. Samtidig tilskriver han os støtte til forskellige internationale krige og mange andre mærkelige ting.

Læs mere: Barfoed og brandstifterne